> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đ/c Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp t

Đ/c Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X

30/05/2013
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, từ ngày 28- 29/5/2013 đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 3 điểm gồm: Thôn An Xuân 4, xã Xuân An; phường Ngô Mây và phường An Bình thuộc thị xã An Khê. Tại các buổi tiếp xúc đã có hơn 300 cử tri đến tham dự và đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã tham dự.
Đồng chí Phạm Đình Thu, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã An Khê, thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra từ ngày 15-18/7/2013 tại thành phố Pleiku. Qua các buổi tiếp xúc đã có hơn 40 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Việc tranh chấp đất đai giữa người dân với Lâm trường Sông Kôn (tỉnh Bình Định); đường giao thông nông thôn; nguồn nước phục vụ sản xuất; việc huy động thêm kinh phí của các hộ gia đình xây dựng Nhà Văn hóa thôn An Xuân 4; nguồn nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê; đường Lê Lợi thuộc địa bàn phường An Bình đã hư hỏng, xuống cấp chưa được thi công làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; một số chế độ, chính sách đối với người có công , nhiều cử tri bức xúc về y đức phục vụ nhân dân của một số cán bộ y tế trên địa bàn thị xã….
 
3.JPG

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phạm Đình Thu, đã đề nghị đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn của thị xã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với việc huy động thêm nguồn kinh phí trong nhân dân để xây dựng Nhà văn hóa thôn An Xuân 4, xã Xuân An đồng chí đề nghị UBND xã Xuân An, phải công khai rõ ràng dự toán công trình để nhân dân biết và giám sát.
 
2.JPG

Đối với đường Lê Lợi thuộc phường An Bình, trong năm 2013 sẽ triển khai thực hiện theo nguồn vốn của Nhà máy đường Quảng Ngãi, năm 2014 bổ sung nguồn vốn ngân sách của tỉnh để tiếp tục triển khai. Đồng chí Phạm Đình Thu đề nghị UBND thị xã An Khê làm việc với Ban quản lý thủy điện An Khê - Ka Nak (Ban 7) để giải quyết những vướng mắc, tồn tại của nhân dân liên quan công trình thủy điện. Đối với việc tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân với Lâm trường Sông Kôn (tỉnh Bình Định) tỉnh Gia Lai, sẽ làm việc với tỉnh Bình Định để giải quyết trong thời gian đến./.
 
Hữu Thành

Đ/c Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X

30/05/2013
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, từ ngày 28- 29/5/2013 đồng chí Phạm Đình Thu, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 3 điểm gồm: Thôn An Xuân 4, xã Xuân An; phường Ngô Mây và phường An Bình thuộc thị xã An Khê. Tại các buổi tiếp xúc đã có hơn 300 cử tri đến tham dự và đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã tham dự.
Đồng chí Phạm Đình Thu, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thị xã An Khê, thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra từ ngày 15-18/7/2013 tại thành phố Pleiku. Qua các buổi tiếp xúc đã có hơn 40 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Việc tranh chấp đất đai giữa người dân với Lâm trường Sông Kôn (tỉnh Bình Định); đường giao thông nông thôn; nguồn nước phục vụ sản xuất; việc huy động thêm kinh phí của các hộ gia đình xây dựng Nhà Văn hóa thôn An Xuân 4; nguồn nước sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê; đường Lê Lợi thuộc địa bàn phường An Bình đã hư hỏng, xuống cấp chưa được thi công làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; một số chế độ, chính sách đối với người có công , nhiều cử tri bức xúc về y đức phục vụ nhân dân của một số cán bộ y tế trên địa bàn thị xã….
 
3.JPG

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phạm Đình Thu, đã đề nghị đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn của thị xã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với việc huy động thêm nguồn kinh phí trong nhân dân để xây dựng Nhà văn hóa thôn An Xuân 4, xã Xuân An đồng chí đề nghị UBND xã Xuân An, phải công khai rõ ràng dự toán công trình để nhân dân biết và giám sát.
 
2.JPG

Đối với đường Lê Lợi thuộc phường An Bình, trong năm 2013 sẽ triển khai thực hiện theo nguồn vốn của Nhà máy đường Quảng Ngãi, năm 2014 bổ sung nguồn vốn ngân sách của tỉnh để tiếp tục triển khai. Đồng chí Phạm Đình Thu đề nghị UBND thị xã An Khê làm việc với Ban quản lý thủy điện An Khê - Ka Nak (Ban 7) để giải quyết những vướng mắc, tồn tại của nhân dân liên quan công trình thủy điện. Đối với việc tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân với Lâm trường Sông Kôn (tỉnh Bình Định) tỉnh Gia Lai, sẽ làm việc với tỉnh Bình Định để giải quyết trong thời gian đến./.
 
Hữu Thành