> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII tại xã

Đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro

02/06/2023
Sáng ngày 01/6/2023, các đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Tham dự Hội nghị tiếp xúc có ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro; bà Đinh Thị Giang - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử; đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và hơn 100 cử tri xã Yang Nam. 
 
z4395667891324_21345e8d3ff00d909ddfc1ea2a27fa72.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả các Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề) HĐND tỉnh, và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hội nghị tiếp xúc đã có 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri với nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đời sống xã hội, tình trạng tảo hôn, vấn đề định canh, định cư, giãn dân, việc xây dựng trụ điện hạ thế, việc đề nghị cấp hạt giống, cây giống cho hộ nghèo và các thiết chế sinh hoạt cộng đồng ở nhà Rông. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kông Chro, lãnh đạo UBND xã Yang Nam đã tiếp nhận và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời, giải đáp theo thẩm quyền. 
 
 z4395667699757_ed86f80cf6f06fd7d3b9cf5ea3251d7a.jpg
Quang cảnh Hội nghị 

Thay mặt cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro ghi nhận và trao đổi làm rõ hơn các nội dung liên quan đến những kiến nghị của cử tri. Ông đề nghị các lãnh đạo cấp huyện, cấp xã nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó có thể có các đề nghị điều chỉnh phù hợp đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư để giải quyết dứt điểm kiến nghị; đối với các nội dung cụ thể về quản lý, bảo vệ rừng, về hệ thống điện, giáo dục và y tế ông đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện, xã nhanh chóng xác định hiện trạng, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền để đảm bảo an sinh cuộc sống, an ninh trên địa bàn, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân./.
Hà Nguyễn

Đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro

02/06/2023
Sáng ngày 01/6/2023, các đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Tham dự Hội nghị tiếp xúc có ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro; bà Đinh Thị Giang - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử; đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và hơn 100 cử tri xã Yang Nam. 
 
z4395667891324_21345e8d3ff00d909ddfc1ea2a27fa72.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả các Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề), Kỳ họp thứ Mười hai (Chuyên đề) HĐND tỉnh, và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hội nghị tiếp xúc đã có 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri với nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đời sống xã hội, tình trạng tảo hôn, vấn đề định canh, định cư, giãn dân, việc xây dựng trụ điện hạ thế, việc đề nghị cấp hạt giống, cây giống cho hộ nghèo và các thiết chế sinh hoạt cộng đồng ở nhà Rông. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Kông Chro, lãnh đạo UBND xã Yang Nam đã tiếp nhận và các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời, giải đáp theo thẩm quyền. 
 
 z4395667699757_ed86f80cf6f06fd7d3b9cf5ea3251d7a.jpg
Quang cảnh Hội nghị 

Thay mặt cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro ghi nhận và trao đổi làm rõ hơn các nội dung liên quan đến những kiến nghị của cử tri. Ông đề nghị các lãnh đạo cấp huyện, cấp xã nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó có thể có các đề nghị điều chỉnh phù hợp đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư để giải quyết dứt điểm kiến nghị; đối với các nội dung cụ thể về quản lý, bảo vệ rừng, về hệ thống điện, giáo dục và y tế ông đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện, xã nhanh chóng xác định hiện trạng, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền để đảm bảo an sinh cuộc sống, an ninh trên địa bàn, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân./.
Hà Nguyễn