> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện

08/11/2022
Chiều ngày 07/11/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện Phú Thiện trước Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII. Ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng TC-KH huyện Phú Thiện đồng chủ trì buổi tiếp xúc. 
 
12.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri được nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phú Thiện báo cáo tóm tắt về tình hình công tác ngành giáo dục - đào tạo của huyện; Theo đó, năm học 2022-2023, toàn huyện có 39 trường học với 519 lớp, 16.517 học sinh, học sinh DTTS 10.861 em chiếm 65,8%. Toàn ngành có 848 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đạt 99,4%. Huyện có 14/39 trường (03 trường MN, 04 trường TH, 07 trường THCS) đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỉ lệ 35,9%. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục đào tạo huyện Phú Thiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt các phòng chức năng, phòng bộ môn, bậc mầm non còn thiếu đồ dùng dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài trời. Đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với toàn tỉnh; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp chưa đạt kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo giao; năng lực quản lý của một số CBQL còn hạn chế; chất lượng giáo dục ở vùng học sinh người dân tộc thiểu số còn thấp; tình trạng học sinh bỏ học đặc biệt ở bậc THCS, tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa vụ cùng cha mẹ lên nương rẫy vẫn còn xảy ra.

Tại buổi tiếp xúc, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về: Công tác cán bộ, luân chuyển giáo viên, thiếu giáo viên, nhân viên thiết bị, nhaan viên thư viện tại các trường trên địa bàn huyện; việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; chế độ chính sách cho giáo viên; việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới vẫn còn hạn chế nhất định, việc ứng dụng các phần mềm ngành giáo dục đào tạo đang triển khai,.. bên cạnh đó, cử tri ngành giáo dục góp ý về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình về quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
 
123.jpg
Ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện; tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND 3 cấp đã thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII và dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XII; thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề), Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) HĐND huyện khóa IV; nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện khóa IV; dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2021-2026, kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Đã có 60 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh những những vấn đề, nội dung có liên quan, qua đó Tổ đại biểu HĐND đã ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và trung ương báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đối với những những nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, huyện đã được lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn, lãnh đạo UBND xã trả lời trực tiếp cho cử tri tại buổi tiếp xúc./.
Khải Hoàn

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện

08/11/2022
Chiều ngày 07/11/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện Phú Thiện trước Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII. Ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng TC-KH huyện Phú Thiện đồng chủ trì buổi tiếp xúc. 
 
12.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri được nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Phú Thiện báo cáo tóm tắt về tình hình công tác ngành giáo dục - đào tạo của huyện; Theo đó, năm học 2022-2023, toàn huyện có 39 trường học với 519 lớp, 16.517 học sinh, học sinh DTTS 10.861 em chiếm 65,8%. Toàn ngành có 848 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong biên chế, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đạt 99,4%. Huyện có 14/39 trường (03 trường MN, 04 trường TH, 07 trường THCS) đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỉ lệ 35,9%. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục đào tạo huyện Phú Thiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt các phòng chức năng, phòng bộ môn, bậc mầm non còn thiếu đồ dùng dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài trời. Đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với toàn tỉnh; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp chưa đạt kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo giao; năng lực quản lý của một số CBQL còn hạn chế; chất lượng giáo dục ở vùng học sinh người dân tộc thiểu số còn thấp; tình trạng học sinh bỏ học đặc biệt ở bậc THCS, tình trạng học sinh nghỉ học theo mùa vụ cùng cha mẹ lên nương rẫy vẫn còn xảy ra.

Tại buổi tiếp xúc, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về: Công tác cán bộ, luân chuyển giáo viên, thiếu giáo viên, nhân viên thiết bị, nhaan viên thư viện tại các trường trên địa bàn huyện; việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; chế độ chính sách cho giáo viên; việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới vẫn còn hạn chế nhất định, việc ứng dụng các phần mềm ngành giáo dục đào tạo đang triển khai,.. bên cạnh đó, cử tri ngành giáo dục góp ý về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình về quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
 
123.jpg
Ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện; tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND 3 cấp đã thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII và dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XII; thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề), Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) HĐND huyện khóa IV; nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện khóa IV; dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2021-2026, kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Đã có 60 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh những những vấn đề, nội dung có liên quan, qua đó Tổ đại biểu HĐND đã ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và trung ương báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đối với những những nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, huyện đã được lãnh đạo UBND huyện, các phòng chuyên môn, lãnh đạo UBND xã trả lời trực tiếp cho cử tri tại buổi tiếp xúc./.
Khải Hoàn