> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11/11/2022
Chiều ngày 10/11/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị huyện Chư Prông gồm các ông, bà: Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Phương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Chư Prông đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ia Vê và xã Ia Băng tại Hội trường UBND xã Ia Vê, huyện Chư Prông.
 
image001.jpg
Ông Nguyễn Đình Phương, Ủy viên Thường trực,  Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Phương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Prông thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
image003.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Thông qua hội nghị, cử tri 02 xã Ia Vê và Ia Băng đã phản ánh những ý kiến, kiến nghị liên quan đến đường giao thông, đất đai, các vấn đề về dân sinh và phát triển nông thôn,… Tổng cộng 16 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của xã, huyện đã được các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, ghi nhận và trả lời tại hội nghị. Các đại biểu HĐND tỉnh và cơ quan chuyên môn thông qua quá trình giải đáp kiến nghị cũng đã giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp.

Đối với các kiến nghị khác mà cử tri đang quan tâm nhưng chưa có đủ thời gian phát biểu tại hội nghị sẽ được ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng để có hướng giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật./.
Hà Nguyễn

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11/11/2022
Chiều ngày 10/11/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị huyện Chư Prông gồm các ông, bà: Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Phương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Chư Prông đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Ia Vê và xã Ia Băng tại Hội trường UBND xã Ia Vê, huyện Chư Prông.
 
image001.jpg
Ông Nguyễn Đình Phương, Ủy viên Thường trực,  Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Phương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Prông thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
image003.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Thông qua hội nghị, cử tri 02 xã Ia Vê và Ia Băng đã phản ánh những ý kiến, kiến nghị liên quan đến đường giao thông, đất đai, các vấn đề về dân sinh và phát triển nông thôn,… Tổng cộng 16 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của xã, huyện đã được các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp thu, ghi nhận và trả lời tại hội nghị. Các đại biểu HĐND tỉnh và cơ quan chuyên môn thông qua quá trình giải đáp kiến nghị cũng đã giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp.

Đối với các kiến nghị khác mà cử tri đang quan tâm nhưng chưa có đủ thời gian phát biểu tại hội nghị sẽ được ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng để có hướng giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật./.
Hà Nguyễn