> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII

04/06/2022
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, sáng ngày 03/6/2022, tại Hội trường UBND phường Phù Đổng, đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phù Đổng, phường Hoa Lư và xã Trà Đa, thành phố Pleiku.
 
image001.png
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bà Võ Thị Bảo Ngân – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu HĐND phường, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và cử tri của phường Phù Đổng, phường Hoa Lư, xã Trà Đa.

Tại hội nghị, bà Võ Thị Bảo Ngân đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước. Đồng thời giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp.
 
image003.png
 Bà Võ Thị Bảo Ngân, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa XII

Thông qua hội nghị, cử tri phường Phù Đổng, phường Hoa Lư, xã Trà Đa đã phản ánh những ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai, trật tự đô thị, các vấn đề về giao thông, dân sinh và văn hóa - xã hội như: Vấn đề quy hoạch diện tích 127,1047 ha đất (diện tích thực tế) của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 giao lại UBND thành phố Pleiku để quản lý, sử dụng tại thôn 4, xã Trà Đa, thành phố Pleiku; kinh phí hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; vấn đề an toàn tại các nút giao thông Phù Đổng và Hoa Lư, về Trạm Y tế phường Hoa Lư; đề nghị xây dựng nhà hỏa táng,…
 
image005.png
 Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận, giải đáp kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh

Các ý kiến thuộc thẩm quyền của thành phố, của phường đã được phòng, ban của thành phố, lãnh đạo UBND các phường tiếp thu, ghi nhận và trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri. Riêng các ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh đã được ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận, giải đáp, chia sẻ với cử tri. Đối với các kiến nghị khác mà cử tri đang quan tâm nhưng chưa có đủ thời gian phát biểu tại hội nghị sẽ được ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng để có hướng giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật./.
Hà Nguyễn

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII

04/06/2022
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, sáng ngày 03/6/2022, tại Hội trường UBND phường Phù Đổng, đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phù Đổng, phường Hoa Lư và xã Trà Đa, thành phố Pleiku.
 
image001.png
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bà Võ Thị Bảo Ngân – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu HĐND phường, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và cử tri của phường Phù Đổng, phường Hoa Lư, xã Trà Đa.

Tại hội nghị, bà Võ Thị Bảo Ngân đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước. Đồng thời giải thích, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp.
 
image003.png
 Bà Võ Thị Bảo Ngân, Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Khóa XII

Thông qua hội nghị, cử tri phường Phù Đổng, phường Hoa Lư, xã Trà Đa đã phản ánh những ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai, trật tự đô thị, các vấn đề về giao thông, dân sinh và văn hóa - xã hội như: Vấn đề quy hoạch diện tích 127,1047 ha đất (diện tích thực tế) của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 giao lại UBND thành phố Pleiku để quản lý, sử dụng tại thôn 4, xã Trà Đa, thành phố Pleiku; kinh phí hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; vấn đề an toàn tại các nút giao thông Phù Đổng và Hoa Lư, về Trạm Y tế phường Hoa Lư; đề nghị xây dựng nhà hỏa táng,…
 
image005.png
 Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận, giải đáp kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh

Các ý kiến thuộc thẩm quyền của thành phố, của phường đã được phòng, ban của thành phố, lãnh đạo UBND các phường tiếp thu, ghi nhận và trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri. Riêng các ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh đã được ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận, giải đáp, chia sẻ với cử tri. Đối với các kiến nghị khác mà cử tri đang quan tâm nhưng chưa có đủ thời gian phát biểu tại hội nghị sẽ được ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng để có hướng giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật./.
Hà Nguyễn