> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an n

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

17/07/2013
Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh thảo luận tại 04 Tổ. Qua thảo luận, đã có 73 lượt ý kiến tham gia của đại biểu, trong đó có 44 lượt ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và 29 lượt ý kiến của đại biểu các sở, ngành, địa phương.
Các ý kiến đã bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo của HĐND, các Ban HĐND và UBND tỉnh; các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, sự điều hành của UBND tỉnh nên 6 tháng đầu năm 2013 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.
Bên cạnh đó, một số tồn tại, hạn chế, nổi lên là: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu còn đạt thấp so với yêu cầu kế hoạch năm; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; thu ngân sách đạt khá, nhưng vẫn còn tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế, chiếm dụng tiền thuế. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, mức độ vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước ở nhiều nơi còn diễn ra. Nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai chưa được tập trung giải quyết triệt để.
IMG_2745.jpg

Ông Thích Tâm Tường, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku đã nêu những vấn đề đáng quan tâm, đó là công tác đảm bảo an toàn giao thông, tình trạng xe dù, bến cóc còn tiếp diễn, chưa được xử lý triệt để. Ông Dương Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Prông nêu việc dạy thêm, học thêm, bước đầu được chấn chỉnh nhưng vẫn chưa giải quyết được cốt lõi của vấn đề, do quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc quản lý nhóm trẻ gia đình trên địa bàn tỉnh còn buông lỏng, nhất là chất lượng, số lượng các nhóm trẻ. Đề nghị ngành Giáo dục - Đào tạo có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra đối với người tổ chức các nhóm trẻ này.
Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề cập đến các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; quản lý rừng quá lỏng lẻo, không rõ trách nhiệm của người đứng đầu nơi để xảy ra mất rừng. UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt công tác định giá rừng để có giải pháp tăng cường quản lý hiệu quả; kiểm kê đất rừng, diện tích rừng còn lại, đánh giá, so sánh số liệu từ trước đến nay.
Nhiều đại biểu cho rằng, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản mặc dù đã có tiến bộ nhưng nhiều công trình xây dựng chất lượng không đảm bảo, như đoạn đường Chư A Thai - Ia Yeng; đường vào xã Đăk Pling; một số nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, trường học; các công trình do công ty Bình An làm chủ đầu tư, hậu quả người dân phải gánh chịu,… đề nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Tỉnh cần rà soát, thu hồi những dự án đã giao đất nhưng không thực hiện, đối với các dự án đã quy hoạch nên tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng để không ảnh hưởng đến nhân dân vùng dự án. Chất lượng, hiệu quả sử dụng các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường chưa cao.
Một số các vấn đề khác mà cử tri kiến nghị đã được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận như: nước sinh hoạt ở khu vực nông thôn; đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quản lý đô thị; kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội,…Những vấn đề trên sẽ được các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường trong ngày 17 tháng 7 năm 2013./.
                                     Tin, ảnh: Q. Vinh

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

17/07/2013
Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh thảo luận tại 04 Tổ. Qua thảo luận, đã có 73 lượt ý kiến tham gia của đại biểu, trong đó có 44 lượt ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh và 29 lượt ý kiến của đại biểu các sở, ngành, địa phương.
Các ý kiến đã bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo của HĐND, các Ban HĐND và UBND tỉnh; các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, sự điều hành của UBND tỉnh nên 6 tháng đầu năm 2013 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.
Bên cạnh đó, một số tồn tại, hạn chế, nổi lên là: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu còn đạt thấp so với yêu cầu kế hoạch năm; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; thu ngân sách đạt khá, nhưng vẫn còn tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế, chiếm dụng tiền thuế. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều bất cập, mức độ vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Tình trạng khai thác tài nguyên trái phép, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước ở nhiều nơi còn diễn ra. Nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai chưa được tập trung giải quyết triệt để.
IMG_2745.jpg

Ông Thích Tâm Tường, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku đã nêu những vấn đề đáng quan tâm, đó là công tác đảm bảo an toàn giao thông, tình trạng xe dù, bến cóc còn tiếp diễn, chưa được xử lý triệt để. Ông Dương Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Prông nêu việc dạy thêm, học thêm, bước đầu được chấn chỉnh nhưng vẫn chưa giải quyết được cốt lõi của vấn đề, do quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc quản lý nhóm trẻ gia đình trên địa bàn tỉnh còn buông lỏng, nhất là chất lượng, số lượng các nhóm trẻ. Đề nghị ngành Giáo dục - Đào tạo có biện pháp tăng cường công tác kiểm tra đối với người tổ chức các nhóm trẻ này.
Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề cập đến các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; quản lý rừng quá lỏng lẻo, không rõ trách nhiệm của người đứng đầu nơi để xảy ra mất rừng. UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt công tác định giá rừng để có giải pháp tăng cường quản lý hiệu quả; kiểm kê đất rừng, diện tích rừng còn lại, đánh giá, so sánh số liệu từ trước đến nay.
Nhiều đại biểu cho rằng, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản mặc dù đã có tiến bộ nhưng nhiều công trình xây dựng chất lượng không đảm bảo, như đoạn đường Chư A Thai - Ia Yeng; đường vào xã Đăk Pling; một số nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, trường học; các công trình do công ty Bình An làm chủ đầu tư, hậu quả người dân phải gánh chịu,… đề nghị UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Tỉnh cần rà soát, thu hồi những dự án đã giao đất nhưng không thực hiện, đối với các dự án đã quy hoạch nên tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng để không ảnh hưởng đến nhân dân vùng dự án. Chất lượng, hiệu quả sử dụng các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường chưa cao.
Một số các vấn đề khác mà cử tri kiến nghị đã được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận như: nước sinh hoạt ở khu vực nông thôn; đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quản lý đô thị; kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội,…Những vấn đề trên sẽ được các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường trong ngày 17 tháng 7 năm 2013./.
                                     Tin, ảnh: Q. Vinh