> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc đối thoại với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc đối thoại với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023

24/03/2023
Sáng ngày 24/3/2023 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023 được tổ chức với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”. 
 
IMG_4970.JPG
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Chủ trì buổi tiếp xúc có ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Ayun H'Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hà Thị Giang Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh. Tham dự buổi tiếp xúc có các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 265 em thiếu nhi đại diện cho đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh.
 
Buổi tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023 được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tại địa phương, tạo điều kiện để các em được thể hiện tiếng nói của mình. Trong không khí cởi mở, khuyến khích của các bác lãnh đạo, các em đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của mình trong cuộc sống và trong học tập đối với các nhóm vấn đề như: An toàn trên không gian mạng; phòng, chống đuối nước; xâm hại tình dục trẻ em; tác hại của thuốc lá điện tử; khung hình phạt bạo lực gia đình; tảo hôn; các thiết chế vui chơi cho thiếu nhi; hướng nghiệp; tình trạng bỏ học; bạo lực, xâm hại trẻ em; tâm lý học đường; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc... Các câu hỏi và vấn đề các em đặt ra đều được chủ trì điều hành, giao đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải đáp và đưa ra các định hướng, giải pháp cụ thể. Với tinh thần chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, chương trình tiếp xúc đối thoại được diễn ra trong bầu không khí gần gũi, thân tình giữa các đại biểu với trẻ em. 
 
 IMG_5045.JPG
Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc

Kết luận buổi tiếp xúc, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoanh nghênh tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn của các em thiếu nhi trong việc đặt ra các câu hỏi và các vấn đề liên quan đến chính cuộc sống và quyền lợi của chính các em. Đối với câu hỏi các em đặt ra, chủ yếu liên quan đến 03 nhóm vấn đề chính là sử dụng mạng xã hội, phòng chống đuối nước và các vấn đề khác liên quan đến an toàn của trẻ em như vấn nạn xâm hại trẻ em, thiết chế khu vui chơi, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc,… đều là các vấn đề mang tính thời sự, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các em. Thông qua đó, chủ trì cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện Luật trẻ em năm 2016, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh, định hướng cho trẻ em để có thể sử dụng mạng xã hội một cách tích cực và hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ của sở ngành để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại cho trẻ,… Nâng cao nhận thức của Nhân dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em./. 
Hà Nguyễn

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc đối thoại với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023

24/03/2023
Sáng ngày 24/3/2023 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023 được tổ chức với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”. 
 
IMG_4970.JPG
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Chủ trì buổi tiếp xúc có ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Ayun H'Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hà Thị Giang Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh. Tham dự buổi tiếp xúc có các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 265 em thiếu nhi đại diện cho đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh.
 
Buổi tiếp xúc, đối thoại với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023 được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tại địa phương, tạo điều kiện để các em được thể hiện tiếng nói của mình. Trong không khí cởi mở, khuyến khích của các bác lãnh đạo, các em đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của mình trong cuộc sống và trong học tập đối với các nhóm vấn đề như: An toàn trên không gian mạng; phòng, chống đuối nước; xâm hại tình dục trẻ em; tác hại của thuốc lá điện tử; khung hình phạt bạo lực gia đình; tảo hôn; các thiết chế vui chơi cho thiếu nhi; hướng nghiệp; tình trạng bỏ học; bạo lực, xâm hại trẻ em; tâm lý học đường; gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc... Các câu hỏi và vấn đề các em đặt ra đều được chủ trì điều hành, giao đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải đáp và đưa ra các định hướng, giải pháp cụ thể. Với tinh thần chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, chương trình tiếp xúc đối thoại được diễn ra trong bầu không khí gần gũi, thân tình giữa các đại biểu với trẻ em. 
 
 IMG_5045.JPG
Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi tiếp xúc

Kết luận buổi tiếp xúc, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoanh nghênh tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn của các em thiếu nhi trong việc đặt ra các câu hỏi và các vấn đề liên quan đến chính cuộc sống và quyền lợi của chính các em. Đối với câu hỏi các em đặt ra, chủ yếu liên quan đến 03 nhóm vấn đề chính là sử dụng mạng xã hội, phòng chống đuối nước và các vấn đề khác liên quan đến an toàn của trẻ em như vấn nạn xâm hại trẻ em, thiết chế khu vui chơi, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc,… đều là các vấn đề mang tính thời sự, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các em. Thông qua đó, chủ trì cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện Luật trẻ em năm 2016, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh, định hướng cho trẻ em để có thể sử dụng mạng xã hội một cách tích cực và hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ của sở ngành để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại cho trẻ,… Nâng cao nhận thức của Nhân dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em./. 
Hà Nguyễn