> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Chư Sê tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND giữa năm 2013

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Chư Sê tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND giữa năm 2013

13/06/2013
Sáng ngày 10/6/2013, tại  hội trường UBND xã IAKo, Đồng chí Nguyễn Văn Lành- Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh cùng với tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri của 2 xã IaKo và Ia Lốp.
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện đã thông báo với cử tri về kết quả hội nghị liên tịch về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5- HĐND tỉnh khoá X và kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục kiến nghị về một số vấn đề bức xúc ở các địa phương như: Khắc phục, nâng cấp một số tuyến đường liên xã và liên thôn hiện đang xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân địa phương; nâng cấp lưới điện để phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi và các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách…
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của các cử tri phản ánh, các đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện cùng chính quyền các địa phương đã trả lời một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp để trình lên các cấp, các ngành chức năng trả lời giải quyết cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.
              Đinh Thị Thông

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Chư Sê tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND giữa năm 2013

13/06/2013
Sáng ngày 10/6/2013, tại  hội trường UBND xã IAKo, Đồng chí Nguyễn Văn Lành- Tỉnh uỷ viên- Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh cùng với tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri của 2 xã IaKo và Ia Lốp.
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện đã thông báo với cử tri về kết quả hội nghị liên tịch về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5- HĐND tỉnh khoá X và kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục kiến nghị về một số vấn đề bức xúc ở các địa phương như: Khắc phục, nâng cấp một số tuyến đường liên xã và liên thôn hiện đang xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của nhân dân địa phương; nâng cấp lưới điện để phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi và các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách…
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của các cử tri phản ánh, các đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh và huyện cùng chính quyền các địa phương đã trả lời một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến ngoài thẩm quyền sẽ được tổng hợp để trình lên các cấp, các ngành chức năng trả lời giải quyết cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.
              Đinh Thị Thông