> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

08/11/2022
Sáng ngày 07/11/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 03 cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XII tại xã An Phú, thành phố Pleiku. Dự buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku gồm: Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bà Võ Thị Bảo Ngân - Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh. 
 
z3861923217961_908c4f0d44354a511d10ea6af76ec79b.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị với HĐND 3 cấp về các vấn đề liên quan đến xây dựng và sửa chữa đường, việc làm mương thoát nước, xây dựng hạ thế đường điện, việc lắp đặt đèn đường chiếu sáng trong hẻm, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền, và chia sẻ với cử tri về những vướng mắc gặp phải, đồng thời tiếp thu, ghi nhận và tiếp tục giám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách triệt để, trách nhiệm. 
 
z3861923242322_265f60225f345131a9e41a69a14bcf40.jpg
Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương và các đại biểu HĐND 03 cấp trả lời, giải đáp theo đúng thẩm quyền. Riêng đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ tổng hợp chuyển các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết./.
Hà Nguyễn

Đại biểu Hội đồng nhân dân 03 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

08/11/2022
Sáng ngày 07/11/2022, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) 03 cấp đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XII tại xã An Phú, thành phố Pleiku. Dự buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku gồm: Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bà Võ Thị Bảo Ngân - Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh. 
 
z3861923217961_908c4f0d44354a511d10ea6af76ec79b.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị với HĐND 3 cấp về các vấn đề liên quan đến xây dựng và sửa chữa đường, việc làm mương thoát nước, xây dựng hạ thế đường điện, việc lắp đặt đèn đường chiếu sáng trong hẻm, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Tiến Anh – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền, và chia sẻ với cử tri về những vướng mắc gặp phải, đồng thời tiếp thu, ghi nhận và tiếp tục giám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách triệt để, trách nhiệm. 
 
z3861923242322_265f60225f345131a9e41a69a14bcf40.jpg
Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương và các đại biểu HĐND 03 cấp trả lời, giải đáp theo đúng thẩm quyền. Riêng đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ tổng hợp chuyển các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết./.
Hà Nguyễn