> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đăk Pơ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 76,16% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao

Đăk Pơ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 76,16% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao

19/07/2013
Trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khó khăn, thu ngân sách phải miễn, giảm, giãn một số khoản thu, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, kết quả thu ngân sách nhà nước huyện Đăk Pơ đạt kết quả khả quan. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.196,23 triệu đồng, đạt 76,16% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 182,32% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó thu cân đối 9.501,58 triệu đồng, đạt 65,66% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao. Một số khoản thu đạt và vượt tiến độ so với chỉ tiêu HĐND huyện giao: thuế thu nhập doanh nghiệp 160,04 triệu đồng, đạt 80,02 %; thuế tài nguyên 80,09 triệu đồng, đạt 53,39%; phạt khác về thuế 290,15 triệu đồng, đạt 93,60%; tiền sử dụng đất 4.617,58 triệu đồng, đạt 92,35 %; phí, lệ phí 196,50 triệu đồng, đạt 78,60 %. Tuy nhiên, các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài còn gặp khó khăn, chưa đạt tiến độ do chính sách gia hạn thuế GTGT 6 tháng của số thuế phải nộp tháng 1,2,3/2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu nên sắc thuế này trong 6 tháng đầu năm 2013 thu chưa đạt kế hoạch; một số hộ kinh doanh cá thể nghỉ kinh doanh nhiều, nên không đạt tiến độ giao.
Tổng chi ngân sách địa phương 62.531 triệu đồng, đạt 44,73% so với chỉ tiêu HĐND huyện giao, trong đó chi đầu tư phát triển: 4.390,81 triệu đồng, đạt 34,29%; chi thường xuyên 58.034,59 triệu đồng, đạt 46,60%; chi từ dự phòng ngân sách 55,93 triệu đồng, đạt 1,93%.
Trong 6 tháng cuối năm 2013, huyện Đăk Pơ tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu thuế trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác. Đặc biệt tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thương mại, buôn lậu và xử lý nợ tồn đọng để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện./.
                                                                    Q.Vinh

Đăk Pơ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 76,16% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao

19/07/2013
Trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khó khăn, thu ngân sách phải miễn, giảm, giãn một số khoản thu, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, kết quả thu ngân sách nhà nước huyện Đăk Pơ đạt kết quả khả quan. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.196,23 triệu đồng, đạt 76,16% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 182,32% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó thu cân đối 9.501,58 triệu đồng, đạt 65,66% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao. Một số khoản thu đạt và vượt tiến độ so với chỉ tiêu HĐND huyện giao: thuế thu nhập doanh nghiệp 160,04 triệu đồng, đạt 80,02 %; thuế tài nguyên 80,09 triệu đồng, đạt 53,39%; phạt khác về thuế 290,15 triệu đồng, đạt 93,60%; tiền sử dụng đất 4.617,58 triệu đồng, đạt 92,35 %; phí, lệ phí 196,50 triệu đồng, đạt 78,60 %. Tuy nhiên, các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài còn gặp khó khăn, chưa đạt tiến độ do chính sách gia hạn thuế GTGT 6 tháng của số thuế phải nộp tháng 1,2,3/2013 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu nên sắc thuế này trong 6 tháng đầu năm 2013 thu chưa đạt kế hoạch; một số hộ kinh doanh cá thể nghỉ kinh doanh nhiều, nên không đạt tiến độ giao.
Tổng chi ngân sách địa phương 62.531 triệu đồng, đạt 44,73% so với chỉ tiêu HĐND huyện giao, trong đó chi đầu tư phát triển: 4.390,81 triệu đồng, đạt 34,29%; chi thường xuyên 58.034,59 triệu đồng, đạt 46,60%; chi từ dự phòng ngân sách 55,93 triệu đồng, đạt 1,93%.
Trong 6 tháng cuối năm 2013, huyện Đăk Pơ tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu thuế trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác. Đặc biệt tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thương mại, buôn lậu và xử lý nợ tồn đọng để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện./.
                                                                    Q.Vinh