> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác xây dựng Đảng giữ

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2010-2015.

02/08/2013
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, buổi sáng ngày 02/8/2013, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉn h Gia Lai tổ chức Hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI giữa nhiệm kỳ (2010-2015). Đến dự có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự Hội nghị.
Sau lời khai mạc của đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đảng viên tham dự hội nghị đã nghe  Đảng ủy cơ sở trình bày Dự thảo báo cáo và tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (nay là Đảng bộ cơ sở) lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015). 
Các ý kiến thảo luận đều thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những kết quả Đảng bộ đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, là hạt nhân chính trị của cơ quan, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, giữ vững lập trường chính trị, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh để triển khai các giải pháp lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lãnh đạo tổ chức nền nếp phong trào thi đua thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và HĐND tỉnh.
1.JPG

Văn phòng được Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng III, UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc, tập thể và cá nhân Lao động tiên tiến. Lãnh đạo tiến hành kịp thời, thường xuyên công tác phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân theo 05 chuẩn mực đạo đức mà Đảng bộ cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở và các Chi bộ trong sạch, vững mạnh đi đôi với nâng cao năng lực lãnh đạo tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đúng quy định và kế hoạch đã ban hành, đạt hiệu quả. Hằng năm đều nỗ lực hoàn thành tốt 08/08 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, chú trọng chất lượng và thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp Đảng đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan giao và công tác do Đảng ủy cơ sở, Chi bộ phân công. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm đều có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận trong sạch, vững mạnh (năm 2010) và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (năm 2011, 2012) và được tặng giấy khen. Công tác xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, xây dựng công sở văn hóa, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan tiếp tục phát huy và đạt kết quả tốt. Hằng năm, Chi Đoàn thanh niên và Công đoàn cơ sở đều được cấp trên đánh giá xếp loại vững mạnh xuất sắc và được tặng giấy khen hoặc bằng khen. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tập thể cấp ủy và từng đảng viên đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục kịp thời một số hạn chế, yếu kém để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.
2.JPG

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ (2010-2015) với 9 chỉ tiêu (bổ sung 01 chỉ tiêu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) và các giải pháp cụ thể để lãnh đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ.
Nhân dịp này, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công bố Quyết định số 1045-QĐ/ĐUK ngày 05/7/2013 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc tặng giấy khen Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/5/2012 - 19/5/2013); Quyết định số 11-QĐ/ĐUVP ngày 31/7/2013 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc tặng giấy khen tập thể, các nhân "Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác (19/5/2012-19/5/2013) cho Chi bộ 2, Chi bộ 3 và 11 đảng viên của các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh./.
                                                                        Tin: Q.Vinh, Ảnh: Đăng Khoa

Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2010-2015.

02/08/2013
Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, buổi sáng ngày 02/8/2013, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉn h Gia Lai tổ chức Hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI giữa nhiệm kỳ (2010-2015). Đến dự có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Đinh Duy Vượt, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự Hội nghị.
Sau lời khai mạc của đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đảng viên tham dự hội nghị đã nghe  Đảng ủy cơ sở trình bày Dự thảo báo cáo và tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (nay là Đảng bộ cơ sở) lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015). 
Các ý kiến thảo luận đều thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những kết quả Đảng bộ đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, là hạt nhân chính trị của cơ quan, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, giữ vững lập trường chính trị, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh để triển khai các giải pháp lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra, xây dựng Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lãnh đạo tổ chức nền nếp phong trào thi đua thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và HĐND tỉnh.
1.JPG

Văn phòng được Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng III, UBND tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc, tập thể và cá nhân Lao động tiên tiến. Lãnh đạo tiến hành kịp thời, thường xuyên công tác phổ biến, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân theo 05 chuẩn mực đạo đức mà Đảng bộ cơ sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở và các Chi bộ trong sạch, vững mạnh đi đôi với nâng cao năng lực lãnh đạo tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đúng quy định và kế hoạch đã ban hành, đạt hiệu quả. Hằng năm đều nỗ lực hoàn thành tốt 08/08 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, chú trọng chất lượng và thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp Đảng đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan giao và công tác do Đảng ủy cơ sở, Chi bộ phân công. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm đều có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận trong sạch, vững mạnh (năm 2010) và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (năm 2011, 2012) và được tặng giấy khen. Công tác xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, xây dựng công sở văn hóa, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan tiếp tục phát huy và đạt kết quả tốt. Hằng năm, Chi Đoàn thanh niên và Công đoàn cơ sở đều được cấp trên đánh giá xếp loại vững mạnh xuất sắc và được tặng giấy khen hoặc bằng khen. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tập thể cấp ủy và từng đảng viên đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục kịp thời một số hạn chế, yếu kém để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.
2.JPG

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ (2010-2015) với 9 chỉ tiêu (bổ sung 01 chỉ tiêu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) và các giải pháp cụ thể để lãnh đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ.
Nhân dịp này, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã công bố Quyết định số 1045-QĐ/ĐUK ngày 05/7/2013 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc tặng giấy khen Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/5/2012 - 19/5/2013); Quyết định số 11-QĐ/ĐUVP ngày 31/7/2013 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc tặng giấy khen tập thể, các nhân "Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác (19/5/2012-19/5/2013) cho Chi bộ 2, Chi bộ 3 và 11 đảng viên của các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh./.
                                                                        Tin: Q.Vinh, Ảnh: Đăng Khoa