> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang về công tác trồng rừng

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang về công tác trồng rừng

26/07/2022
 Chiều 26-7, đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND huyện Đak Đoa và Mang Yang về công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, giai đoạn 2017-2021. Bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và địa phương.
 
 Tại buổi làm việc, đại diện UBND 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang báo cáo về công tác trồng và quản lý rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021. Theo đó, đối với huyện Đak Đoa, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện là 31.465,23 ha, với 18.358,16 ha đất lâm nghiệp có rừng. Hiện có 9.716,16 ha đất rừng, đất lâm nghiệp được giao cho 14 xã, thị trấn và 21.749,07 ha đất rừng, đất lâm nghiệp giao cho 20 đơn vị chủ rừng quản lý. Giai đoạn 2017-2021, từ nguồn vốn của nhà nước, huyện Đak Đoa đã trồng 1.470,24 ha rừng với tỷ lệ cây sống khoảng 80%.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 

Còn tại huyện Mang Yang, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp là hơn 63.655 ha. Ngoài ra, huyện Mang Yang đã trồng mới hơn 2.519 ha rừng theo hình thức tập trung, sản xuất, phòng hộ và khoảng hơn 535,9 ha cây phân tán.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chủ rừng, UBND 2 huyện Mang Yang và Đak Đoa kiến nghị một số vấn đề như: Xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ trồng rừng trong quy hoạch lâm nghiệp để người dân đảm bảo công tác trồng, chăm sóc rừng; UBND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ giống cây trồng rừng, cây phân tán để thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh đảm bảo kế hoạch tỉnh giao; có chính sách tín dụng cho người dân tham gia trồng rừng vay vốn để chăm sóc rừng trồng, chăn nuôi dưới tán rừng nhằm tăng thêm thu nhập…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút nhấn mạnh: Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự quyết tâm của hệ thống chính trị, 2 huyện Mang Yang và Đak Đoa đã thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút đề nghị các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, UBND 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang cần tiếp tục triển khai công tác trồng rừng; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân để đạt tỷ lệ sống cao trên 50%; thanh-kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. Ngoài ra, UBND 2 huyện Đak Đoa, Mang Yang cần sớm hoàn thiện báo cáo công tác trồng, quản lý rừng trong giai đoạn 2017-2021 và gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Theo baogialai.com.vn

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang về công tác trồng rừng

26/07/2022
 Chiều 26-7, đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND huyện Đak Đoa và Mang Yang về công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, giai đoạn 2017-2021. Bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và địa phương.
 
 Tại buổi làm việc, đại diện UBND 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang báo cáo về công tác trồng và quản lý rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021. Theo đó, đối với huyện Đak Đoa, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện là 31.465,23 ha, với 18.358,16 ha đất lâm nghiệp có rừng. Hiện có 9.716,16 ha đất rừng, đất lâm nghiệp được giao cho 14 xã, thị trấn và 21.749,07 ha đất rừng, đất lâm nghiệp giao cho 20 đơn vị chủ rừng quản lý. Giai đoạn 2017-2021, từ nguồn vốn của nhà nước, huyện Đak Đoa đã trồng 1.470,24 ha rừng với tỷ lệ cây sống khoảng 80%.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 

Còn tại huyện Mang Yang, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp là hơn 63.655 ha. Ngoài ra, huyện Mang Yang đã trồng mới hơn 2.519 ha rừng theo hình thức tập trung, sản xuất, phòng hộ và khoảng hơn 535,9 ha cây phân tán.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chủ rừng, UBND 2 huyện Mang Yang và Đak Đoa kiến nghị một số vấn đề như: Xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ trồng rừng trong quy hoạch lâm nghiệp để người dân đảm bảo công tác trồng, chăm sóc rừng; UBND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ giống cây trồng rừng, cây phân tán để thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh đảm bảo kế hoạch tỉnh giao; có chính sách tín dụng cho người dân tham gia trồng rừng vay vốn để chăm sóc rừng trồng, chăn nuôi dưới tán rừng nhằm tăng thêm thu nhập…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút nhấn mạnh: Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự quyết tâm của hệ thống chính trị, 2 huyện Mang Yang và Đak Đoa đã thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút đề nghị các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, UBND 2 huyện Đak Đoa và Mang Yang cần tiếp tục triển khai công tác trồng rừng; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân để đạt tỷ lệ sống cao trên 50%; thanh-kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên. Ngoài ra, UBND 2 huyện Đak Đoa, Mang Yang cần sớm hoàn thiện báo cáo công tác trồng, quản lý rừng trong giai đoạn 2017-2021 và gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Theo baogialai.com.vn