> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Gia Lai 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%

Gia Lai 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%

12/07/2013
Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X, 6 tháng đầu năm 2013 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai vẫn phát triển đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%; trong đó nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,78%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,01%, dịch vụ tăng 15,08% (6 tháng đầu năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,63%, trong đó nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 6,04%, công nghiệp - xây dựng tăng 15,9%, dịch vụ tăng 13,25%).
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện được một số kết quả bước đầu; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.810 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ; lạm phát tiếp tục được kiềm chế; thực hiện kịp thời chính sách miễn, giãn giảm thuế và điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, triển khai một số gói tín dụng mới góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng; đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm được quan tâm; việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trong chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ công chức viên chức bước đầu phát huy tác dụng; các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những két quả đạt được thì tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra (bằng 36,72% kế hoạch); sản xuất vụ Đông Xuân chưa đạt kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng; vẫn xảy ra khô hạn ở một số địa phương; để xảy ra vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2, cháy rừng lan ra diện rộng, vi phạm lâm luật vẫn diễn biến phức tạp, có hiện tượng cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc phá rừng - xử lý chưa nghiêm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm, thu ngân sách khó khăn; nhiều doanh nghiệp còn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất phù hợp; kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực thấp so với cùng kỳ; công tác đo đạc đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác đấu thầu, cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập vẫn chậm. Trách nhiệm của một số người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không cao; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế (tăng 01 vụ và 06 người chết); tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.
UBND tỉnh đã đề ra 6 giải pháp về lĩnh vực kinh tế, 6 giải pháp về lĩnh vực văn hóa - xã hội và 5 giải pháp trong lĩnh vực nội chính nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng còn lại của năm 2013./.
                                                                                   Q.Vinh

Gia Lai 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%

12/07/2013
Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X, 6 tháng đầu năm 2013 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai vẫn phát triển đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%; trong đó nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,78%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,01%, dịch vụ tăng 15,08% (6 tháng đầu năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,63%, trong đó nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 6,04%, công nghiệp - xây dựng tăng 15,9%, dịch vụ tăng 13,25%).
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện được một số kết quả bước đầu; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.810 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ; lạm phát tiếp tục được kiềm chế; thực hiện kịp thời chính sách miễn, giãn giảm thuế và điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, triển khai một số gói tín dụng mới góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng; đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm được quan tâm; việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trong chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ công chức viên chức bước đầu phát huy tác dụng; các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những két quả đạt được thì tăng trưởng kinh tế chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra (bằng 36,72% kế hoạch); sản xuất vụ Đông Xuân chưa đạt kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng; vẫn xảy ra khô hạn ở một số địa phương; để xảy ra vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2, cháy rừng lan ra diện rộng, vi phạm lâm luật vẫn diễn biến phức tạp, có hiện tượng cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc phá rừng - xử lý chưa nghiêm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm, thu ngân sách khó khăn; nhiều doanh nghiệp còn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất phù hợp; kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực thấp so với cùng kỳ; công tác đo đạc đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác đấu thầu, cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập vẫn chậm. Trách nhiệm của một số người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không cao; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế (tăng 01 vụ và 06 người chết); tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.
UBND tỉnh đã đề ra 6 giải pháp về lĩnh vực kinh tế, 6 giải pháp về lĩnh vực văn hóa - xã hội và 5 giải pháp trong lĩnh vực nội chính nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng còn lại của năm 2013./.
                                                                                   Q.Vinh