> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Gia Lai: Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

Gia Lai: Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

07/04/2022
Sáng 5-4, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động dành cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến.
 
image001.jpg
Lớp bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp
tổ chức trực tuyến

Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động qua 6 bài học (gồm 14 nhóm chuyên đề). Ngoài cung cấp thông thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cũng được bồi dưỡng các kỹ năng như: thu thập và xử lý thông tin; phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận, tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế; đặc biệt là kỹ năng giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nhận dạng và phát hiện các vấn đề thời sự nổi bật, thiết thực trong công tác giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ-nhấn mạnh: “Việc cung cấp thông tin kinh tế-xã hội, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã vào đầu mỗi nhiệm kỳ hết sức quan trọng, giúp đại biểu dân cử xác định vị trí, chức năng, nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề ở địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri. Khóa bồi dưỡng được tổ chức theo phương pháp giảng viên, báo cáo viên gợi mở vấn đề và phát huy tính chủ động tham gia góp ý của từng đại biểu để đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất”.

Theo kế hoạch, sau 2 lớp bồi dưỡng cho cho 534 đại biểu HĐND cấp huyện (từ ngày 4 đến 8-4), từ ngày 13 đến 27-4, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục mở 21 lớp bồi dưỡng cho 4.812 đại biểu HĐND cấp xã.  
Theo baogialai.com.vn

Gia Lai: Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

07/04/2022
Sáng 5-4, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động dành cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến.
 
image001.jpg
Lớp bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp
tổ chức trực tuyến

Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động qua 6 bài học (gồm 14 nhóm chuyên đề). Ngoài cung cấp thông thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cũng được bồi dưỡng các kỹ năng như: thu thập và xử lý thông tin; phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận, tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết; thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế; đặc biệt là kỹ năng giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nhận dạng và phát hiện các vấn đề thời sự nổi bật, thiết thực trong công tác giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ-nhấn mạnh: “Việc cung cấp thông tin kinh tế-xã hội, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã vào đầu mỗi nhiệm kỳ hết sức quan trọng, giúp đại biểu dân cử xác định vị trí, chức năng, nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề ở địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri. Khóa bồi dưỡng được tổ chức theo phương pháp giảng viên, báo cáo viên gợi mở vấn đề và phát huy tính chủ động tham gia góp ý của từng đại biểu để đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất”.

Theo kế hoạch, sau 2 lớp bồi dưỡng cho cho 534 đại biểu HĐND cấp huyện (từ ngày 4 đến 8-4), từ ngày 13 đến 27-4, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục mở 21 lớp bồi dưỡng cho 4.812 đại biểu HĐND cấp xã.  
Theo baogialai.com.vn