> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Gia Lai: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Gia Lai: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

28/10/2021
Ngày 27-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND các huyện Đak Pơ và Đak Đoa về việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.
 
 Cùng tham gia buổi giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện của các sở, ban, ngành liên quan.

Trên cơ sở các quy định của Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020, các huyện đã ban hành các nghị quyết, quy định cụ thể.
 
 image001.jpg
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đak Pơ

Theo đó, UBND huyện Đak Pơ đã chủ động xây dựng phương án thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương đúng quy định, phù hợp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đồng thời bám sát phân cấp quản lý kinh tế-xã hội. Dù vậy, qua thực hiện đã nảy sinh một số bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Một số nhiệm vụ chi quy định tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND chưa phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Các chế độ chi mới khác khi tỉnh ban hành nhưng không bổ sung kinh phí cho địa phương dẫn đến cấp huyện, cấp xã gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn để đảm bảo nhiệm vụ chi; giao thêm biên chế giáo viên nhưng cũng không được bổ sung thêm kinh phí…

Đối với huyện Đak Đoa, thời kỳ 2017-2020 kết quả thu chi ngân sách trên địa bàn hàng năm đều ổn định, cơ bản đảm bảo nguồn cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND cũng có một số vướng mắc nhất định. Đặc biệt là định mức cho lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và an ninh-quốc phòng chưa được đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn đều dựa vào nguồn ngân sách huyện bố trí. Thêm vào đó, các khoản thu ngân sách từ các dự án đầu tư xây dựng, một số khoản thu khác chưa có trong quy định hay chưa có sự phân cấp cụ thể gây khó khăn cho địa phương trong việc hạch toán…

Các huyện đề nghị: Thời gian tới, tỉnh cần có cơ chế đặc thù riêng trong việc phân bổ ngân sách đối với địa phương có dân số thấp, nguồn thu ngân sách Nhà nước thấp; quan tâm bổ sung có mục tiêu thêm các lĩnh vực chi cho huyện như chỉnh trang đô thị, sự nghiệp kinh tế… Quy định rõ, phân cấp nguồn từ thu thuế giá trị gia tăng vãng lai trích nộp 2% từ các công trình, dự án xây dựng cơ bản phát sinh; tăng thêm định mức chi cho sự nghiệp giáo dục, an ninh-quốc phòng đảm bảo phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo.

Qua giám sát tại các địa phương, ông Trương Văn Đạt-Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của huyện Đak Pơ và Đak Đoa. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị chuyên môn cần quan tâm có sự điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Ngoài ra, việc phân bổ ngân sách trong thời gian tới cũng cần có sự điều chỉnh cụ thể cho từng lĩnh vực để các địa phương trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.
Theo baogialai.com.vn

Gia Lai: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

28/10/2021
Ngày 27-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND các huyện Đak Pơ và Đak Đoa về việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.
 
 Cùng tham gia buổi giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện của các sở, ban, ngành liên quan.

Trên cơ sở các quy định của Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020, các huyện đã ban hành các nghị quyết, quy định cụ thể.
 
 image001.jpg
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đak Pơ

Theo đó, UBND huyện Đak Pơ đã chủ động xây dựng phương án thu, chi, phân bổ ngân sách địa phương đúng quy định, phù hợp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đồng thời bám sát phân cấp quản lý kinh tế-xã hội. Dù vậy, qua thực hiện đã nảy sinh một số bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Một số nhiệm vụ chi quy định tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND chưa phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Các chế độ chi mới khác khi tỉnh ban hành nhưng không bổ sung kinh phí cho địa phương dẫn đến cấp huyện, cấp xã gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn để đảm bảo nhiệm vụ chi; giao thêm biên chế giáo viên nhưng cũng không được bổ sung thêm kinh phí…

Đối với huyện Đak Đoa, thời kỳ 2017-2020 kết quả thu chi ngân sách trên địa bàn hàng năm đều ổn định, cơ bản đảm bảo nguồn cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND cũng có một số vướng mắc nhất định. Đặc biệt là định mức cho lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và an ninh-quốc phòng chưa được đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn đều dựa vào nguồn ngân sách huyện bố trí. Thêm vào đó, các khoản thu ngân sách từ các dự án đầu tư xây dựng, một số khoản thu khác chưa có trong quy định hay chưa có sự phân cấp cụ thể gây khó khăn cho địa phương trong việc hạch toán…

Các huyện đề nghị: Thời gian tới, tỉnh cần có cơ chế đặc thù riêng trong việc phân bổ ngân sách đối với địa phương có dân số thấp, nguồn thu ngân sách Nhà nước thấp; quan tâm bổ sung có mục tiêu thêm các lĩnh vực chi cho huyện như chỉnh trang đô thị, sự nghiệp kinh tế… Quy định rõ, phân cấp nguồn từ thu thuế giá trị gia tăng vãng lai trích nộp 2% từ các công trình, dự án xây dựng cơ bản phát sinh; tăng thêm định mức chi cho sự nghiệp giáo dục, an ninh-quốc phòng đảm bảo phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo.

Qua giám sát tại các địa phương, ông Trương Văn Đạt-Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của huyện Đak Pơ và Đak Đoa. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị chuyên môn cần quan tâm có sự điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Ngoài ra, việc phân bổ ngân sách trong thời gian tới cũng cần có sự điều chỉnh cụ thể cho từng lĩnh vực để các địa phương trong tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.
Theo baogialai.com.vn