> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Gia Lai: Tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021

Gia Lai: Tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021

03/11/2021
Chiều 2-11, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
 image001.jpg
Các đồng chí chủ trì ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác đề ra, tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, các cơ quan đã thực hiện tốt quy trình, thủ tục, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công 21 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI và các sự kiện lớn của tỉnh; phối hợp giải quyết dứt điểm 18/18 vụ việc khiếu nại kéo dài theo kết luận của chủ trì các cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cơ quan cũng đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tuyển chọn, kiện toàn Hội thẩm Nhân dân; tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân; trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng-chống đại dịch Covid-19… Hiệu quả từ công tác phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá những mặt đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, việc phối hợp giữa 3 cơ quan để tham mưu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh có nội dung chưa sát thực tế, tính dự báo chưa cao; việc rà soát, đề xuất nội dung trình kỳ họp HĐND quyết định có lúc chưa đầy đủ, chi tiết dẫn đến quá trình triển khai thực hiện còn vướng mắc. Công tác phối hợp trong hoạt động thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình có lúc hiệu quả chưa cao; cơ chế phối hợp trong tiếp công dân và xử lý, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đạt hiệu quả mong muốn; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm so với thời hạn quy định…
 
 image003.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế phối hợp nhiệm kỳ qua để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa 3 cơ quan trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh. Đặc biệt, Văn phòng của 3 cơ quan cần làm tốt công tác thông tin, phối hợp với nhau trong việc tham mưu thực hiện các nội dung quy chế.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí chủ trì đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo baogialai.com.vn

Gia Lai: Tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021

03/11/2021
Chiều 2-11, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
 image001.jpg
Các đồng chí chủ trì ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác đề ra, tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, các cơ quan đã thực hiện tốt quy trình, thủ tục, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công 21 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI và các sự kiện lớn của tỉnh; phối hợp giải quyết dứt điểm 18/18 vụ việc khiếu nại kéo dài theo kết luận của chủ trì các cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, các cơ quan cũng đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tuyển chọn, kiện toàn Hội thẩm Nhân dân; tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân; trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng-chống đại dịch Covid-19… Hiệu quả từ công tác phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá những mặt đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, việc phối hợp giữa 3 cơ quan để tham mưu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh có nội dung chưa sát thực tế, tính dự báo chưa cao; việc rà soát, đề xuất nội dung trình kỳ họp HĐND quyết định có lúc chưa đầy đủ, chi tiết dẫn đến quá trình triển khai thực hiện còn vướng mắc. Công tác phối hợp trong hoạt động thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình có lúc hiệu quả chưa cao; cơ chế phối hợp trong tiếp công dân và xử lý, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đạt hiệu quả mong muốn; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm so với thời hạn quy định…
 
 image003.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế phối hợp nhiệm kỳ qua để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa 3 cơ quan trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh. Đặc biệt, Văn phòng của 3 cơ quan cần làm tốt công tác thông tin, phối hợp với nhau trong việc tham mưu thực hiện các nội dung quy chế.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí chủ trì đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo baogialai.com.vn