> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Gia Lai giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng

Gia Lai giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng

27/05/2022
Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định thành lập Đoàn giám sát “Công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021”. 
 
 Đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh là Phó Trưởng đoàn. 
 
 image001.jpg
Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát công tác trồng và bảo vệ rừng. 
 
Dự kiến từ cuối tháng 6 và trong tháng 7-2022, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện công tác trồng rừng và bảo vệ rừng tại các đơn vị: UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban Quản lý rừng phòng hộ; các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; UBND các xã, phường, thị trấn là chủ rừng và các Doanh nghiệp được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư) trồng rừng trên địa bàn tỉnh.
 
Qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai công tác trồng và bảo vệ rừng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan; kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác trồng và bảo vệ rừng trong thời gian đến.
 Theo baogialai.com.vn

Gia Lai giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng

27/05/2022
Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định thành lập Đoàn giám sát “Công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021”. 
 
 Đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh là Phó Trưởng đoàn. 
 
 image001.jpg
Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát công tác trồng và bảo vệ rừng. 
 
Dự kiến từ cuối tháng 6 và trong tháng 7-2022, Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện công tác trồng rừng và bảo vệ rừng tại các đơn vị: UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban Quản lý rừng phòng hộ; các Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; UBND các xã, phường, thị trấn là chủ rừng và các Doanh nghiệp được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư) trồng rừng trên địa bàn tỉnh.
 
Qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai công tác trồng và bảo vệ rừng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có liên quan; kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác trồng và bảo vệ rừng trong thời gian đến.
 Theo baogialai.com.vn