> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Gia Lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô từ ngày 01/01/2013

Gia Lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô từ ngày 01/01/2013

19/08/2013
Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, ngày 09/8/2013, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó,đối tượng chịu phí là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gọi chung là mô tô);  mức thu phí sử dụng đường bộ được phân loại như sau: Loại mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3 thu 50.000 đồng/năm; loại có dung tích xy lanh trên 100cm3 thu 100.000 đồng/ năm; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh thu  2.160.000 đồng/năm. Các tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (gọi chung là chủ phương tiện) là người nộp phí sử dụng đường bộ theo các mức đã nêu ở trên.
Miễn phí sử dụng đường bộ đối với những trường hợp là xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.
Thời gian thu phí từ ngày 01/01/2013.
Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì triển khai nộp phí cả năm, mức thu phí là 12 tháng. Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01 - 30/6 hàng năm thì chủ phương tiện khai nộp phí bằng ½ mức thu năm (thời điểm khai nộp chậm nhất ngày 31/7). Đối với xe mô tô phát sinh từ 1/7 - 31/12 hàng năm thì chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng một năm sau (chậm nhất ngày 31/01) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
Các phường, thị trấn được giữ lại 10%, các xã được giữ lại 20% số phí sử dụng đường bộ. Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp hàng tuần vào Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương mở tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp chưa lập Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương thì nộ vào ngân sách địa phương và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/8/2013.
 
Hương Lan

Gia Lai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô từ ngày 01/01/2013

19/08/2013
Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, ngày 09/8/2013, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó,đối tượng chịu phí là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gọi chung là mô tô);  mức thu phí sử dụng đường bộ được phân loại như sau: Loại mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3 thu 50.000 đồng/năm; loại có dung tích xy lanh trên 100cm3 thu 100.000 đồng/ năm; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh thu  2.160.000 đồng/năm. Các tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (gọi chung là chủ phương tiện) là người nộp phí sử dụng đường bộ theo các mức đã nêu ở trên.
Miễn phí sử dụng đường bộ đối với những trường hợp là xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.
Thời gian thu phí từ ngày 01/01/2013.
Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì triển khai nộp phí cả năm, mức thu phí là 12 tháng. Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01 - 30/6 hàng năm thì chủ phương tiện khai nộp phí bằng ½ mức thu năm (thời điểm khai nộp chậm nhất ngày 31/7). Đối với xe mô tô phát sinh từ 1/7 - 31/12 hàng năm thì chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng một năm sau (chậm nhất ngày 31/01) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
Các phường, thị trấn được giữ lại 10%, các xã được giữ lại 20% số phí sử dụng đường bộ. Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp hàng tuần vào Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương mở tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp chưa lập Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương thì nộ vào ngân sách địa phương và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/8/2013.
 
Hương Lan