> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giai đoạn 2017-2021, huyện Chư Păh trồng được hơn 1.000 ha rừng tập trung

Giai đoạn 2017-2021, huyện Chư Păh trồng được hơn 1.000 ha rừng tập trung

20/07/2022
Ngày 19-7, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 tại huyện Chư Păh.
 
image001.jpg
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chư Păh. 

 Theo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của huyện Chư Păh hiện nay là hơn 41.251 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng hơn 26.560 ha, chiếm 64,39%; diện tích đất không có rừng hơn 14.690 ha. Diện tích rừng của huyện tập trung tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, Đông Bắc Chư Păh, Bắc Biển Hồ và các xã Hà Tây, Ia Khươl, Chư Đang Ya… quản lý, bảo vệ.

Giai đoạn 2017-2021, các lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện, bắt giữ 89 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, cơ quan chức năng xử lý hành chính 75 vụ, xử lý hình sự 14 vụ. Tịch thu hơn 197 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 2 xe ô tô, 1 xe độ, 29 xe máy, thu nộp vào ngân sách nhà nước từ tiền phạt và bán tang vật vi phạm hơn 1 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, từ năm 2017-2021, mặc dù huyện Chư Păh không có chỉ tiêu giao thực hiện trồng rừng tập trung song các ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp được giao đất trồng rừng và người dân các xã đã trồng rừng tập trung được hơn 1.000 ha. Ngoài ra, huyện Chư Păh còn hỗ trợ các xã, thị trấn và các đơn vị khác hơn 1,9 tỷ đồng trồng hơn 316 ha cây phân tán.
 
 image003.jpg
Đoàn công tác khảo sát thực tế rừng trồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly.

Tại buổi giám sát, đại diện các ban quản lý rừng phòng hộ, một số xã có rừng của huyện Chư Păh đã nêu những khó khăn, bất cập trong trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng như: Nguồn nhân lực quản lý, bảo vệ rừng còn thiếu, chế độ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách thấp. Diện tích đất trống quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp phân bổ rải rác vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở nên người dân không mặn mà trong trồng rừng. Nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư trồng rừng của nhà nước thấp… Huyện Chư Păh đã kiến nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí để người dân đủ tiền mua cây giống và chăm sóc rừng trồng. Đề xuất cấp trên có chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng…

Sáng cùng ngày, đoàn đã đi giám sát thực tế tại tiểu khu 222 rừng trồng keo lai và tràm năm 2017 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly. Tại đây, tỷ lệ cây sống cao nhưng sinh trưởng phát triển kém. Đối với rừng thông 3 lá phòng hộ trồng từ năm 2018-2021, cây phát triển tốt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng đoàn giám sát-nhấn mạnh: Huyện Chư Păh cần tính toán lại tỷ lệ độ che phủ của rừng. Bổ sung hoàn thiện báo cáo rõ ràng, cụ thể từng loại rừng, các ban quản lý rừng phòng hộ cần bổ sung diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Cập nhật diện tích rừng trồng từng năm, quản lý bảo vệ rừng xử lý như thế nào, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và những đề xuất.
 
Riêng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly cần đánh lại giá sự sinh trưởng, phát triển của gần 20 ha rừng keo lai trồng từ năm 2017 có phù hợp hay không, đề xuất kiến nghị khác để các cấp, ngành làm rõ… Đoàn giám sát cũng tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của các xã để trình các cấp xem xét.
Theo baogialai.com.vn

Giai đoạn 2017-2021, huyện Chư Păh trồng được hơn 1.000 ha rừng tập trung

20/07/2022
Ngày 19-7, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 tại huyện Chư Păh.
 
image001.jpg
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chư Păh. 

 Theo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của huyện Chư Păh hiện nay là hơn 41.251 ha. Trong đó, diện tích đất có rừng hơn 26.560 ha, chiếm 64,39%; diện tích đất không có rừng hơn 14.690 ha. Diện tích rừng của huyện tập trung tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, Đông Bắc Chư Păh, Bắc Biển Hồ và các xã Hà Tây, Ia Khươl, Chư Đang Ya… quản lý, bảo vệ.

Giai đoạn 2017-2021, các lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện, bắt giữ 89 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, cơ quan chức năng xử lý hành chính 75 vụ, xử lý hình sự 14 vụ. Tịch thu hơn 197 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 2 xe ô tô, 1 xe độ, 29 xe máy, thu nộp vào ngân sách nhà nước từ tiền phạt và bán tang vật vi phạm hơn 1 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, từ năm 2017-2021, mặc dù huyện Chư Păh không có chỉ tiêu giao thực hiện trồng rừng tập trung song các ban quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp được giao đất trồng rừng và người dân các xã đã trồng rừng tập trung được hơn 1.000 ha. Ngoài ra, huyện Chư Păh còn hỗ trợ các xã, thị trấn và các đơn vị khác hơn 1,9 tỷ đồng trồng hơn 316 ha cây phân tán.
 
 image003.jpg
Đoàn công tác khảo sát thực tế rừng trồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly.

Tại buổi giám sát, đại diện các ban quản lý rừng phòng hộ, một số xã có rừng của huyện Chư Păh đã nêu những khó khăn, bất cập trong trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng như: Nguồn nhân lực quản lý, bảo vệ rừng còn thiếu, chế độ cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách thấp. Diện tích đất trống quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp phân bổ rải rác vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở nên người dân không mặn mà trong trồng rừng. Nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư trồng rừng của nhà nước thấp… Huyện Chư Păh đã kiến nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí để người dân đủ tiền mua cây giống và chăm sóc rừng trồng. Đề xuất cấp trên có chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng…

Sáng cùng ngày, đoàn đã đi giám sát thực tế tại tiểu khu 222 rừng trồng keo lai và tràm năm 2017 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly. Tại đây, tỷ lệ cây sống cao nhưng sinh trưởng phát triển kém. Đối với rừng thông 3 lá phòng hộ trồng từ năm 2018-2021, cây phát triển tốt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng đoàn giám sát-nhấn mạnh: Huyện Chư Păh cần tính toán lại tỷ lệ độ che phủ của rừng. Bổ sung hoàn thiện báo cáo rõ ràng, cụ thể từng loại rừng, các ban quản lý rừng phòng hộ cần bổ sung diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Cập nhật diện tích rừng trồng từng năm, quản lý bảo vệ rừng xử lý như thế nào, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và những đề xuất.
 
Riêng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly cần đánh lại giá sự sinh trưởng, phát triển của gần 20 ha rừng keo lai trồng từ năm 2017 có phù hợp hay không, đề xuất kiến nghị khác để các cấp, ngành làm rõ… Đoàn giám sát cũng tiếp thu và ghi nhận những ý kiến của các xã để trình các cấp xem xét.
Theo baogialai.com.vn