> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giai đoạn 2017-2021, huyện Kbang xảy ra 616 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Giai đoạn 2017-2021, huyện Kbang xảy ra 616 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

14/07/2022
Ngày 12-7, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại huyện Kbang giai đoạn 2017-2021.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đơn vị chủ rừng huyện Kbang.

Theo báo cáo, toàn huyện Kbang có hơn 123.057 ha đất rừng, trong đó hơn 121.286 ha rừng tự nhiên và trên 1.771 ha rừng trồng; chiếm 70,83% tổng diện tích tự nhiên của huyện, phân bổ trên địa bàn 12 xã (trừ xã Đak Hlơ và thị trấn Kbang).

Đến tháng 8-2021, diện tích rừng bị giảm sau hai lần rà soát 3 loại rừng: Rừng tự nhiên giảm hơn 908 ha, trong đó nhóm 1 tăng hơn 446 ha, nhóm 2 giảm hơn 1.354 ha. Nguyên nhân rừng tự nhiên giảm do vi phạm phá rừng 9,6 ha (năm 2018: 6,66 ha, năm 2019: 1,23 ha, năm 2020: 1,47 ha), đã được các ban ngành liên quan của huyện xử lý. Rừng tự nhiên còn lại giảm 898,91 ha do khai khác dữ liệu đầu vào (bản đồ theo Nghị quyết số 100 năm 2017).
 
 image001.jpg
Đoàn công tác giám sát thực tế tại một số tiểu khu thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku và Ban Quản lý rừng Phòng hộ xã Nam. 

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vụ chủ rừng, UBND các xã thống kê diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm cần phải thu hồi trên địa bàn là hơn 1.126 ha, trong đó diện tích thu hồi theo Kế hoạch số 1123 của UBND tỉnh là hơn 1.030 ha, diện tích rà soát bổ sung là 95,7 ha. Kết quả, đã kê khai hơn 1.091 ha (diện tích đã thu hồi 887,1 ha, tiếp tục kê khai, ký cam kết trả lại là 239,34 ha).

Về công tác quản lý, bảo vệ rừng từ năm 2017 đến cuối 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 616 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó, 196 vụ khai thác, 36 vụ phá rừng, 142 vụ vận chuyển lâm sản, 209 vụ tàng trữ, mua bán lâm sản, 27 vụ chế biến lâm sản trái phép, 6 vụ vi phạm khác. Các cơ quan chức năng huyện đã xử lý 562 vụ (hành chính 515 vụ, hình sự 47 vụ). Tang vật, phương tiện tịch thu hơn 1.116 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (loài thông thường); 8.926 kg trắc, hương; 500 kg hoàng đằng; 1,68 ster củi tạp, 47 kg động vật rừng, 3.500 kg cẩu tích; 100 kg nhựa trám và 2 chiếc xe độ chế, 45 chiếc xe ô tô, 128 chiếc xe máy, 1 cộ trâu, 56 cưa xăng, công cụ khác 17 cái; phạt tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Giai đoạn 2017-2021, toàn huyện trồng hơn 2.879 ha rừng, trong đó 512,9 ha rừng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; tỷ lệ cây sống trên 90%.

Tại buổi giám sát, huyện Kbang đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ sáp nhập hai Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đak Rong và Trạm Lập để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy hoạch mới. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh có cơ chế đặc thù, bổ sung thêm kinh phí nhằm quản lý, bảo vệ cây gỗ hương trên lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa. Tham mưu UBND tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ công tác lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Các đơn vị chủ rừng cũng đề nghị Nhà nước tăng tiền hỗ trợ trồng rừng cho người dân; quan tâm chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; bổ sung biên chế cho các đơn vị chủ rừng; bổ sung kinh phí quản lý bảo vệ rừng đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ của các công ty lâm nghiệp…

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của địa phương, đơn vị chủ rừng, các sở, ngành chức năng đã trả lời, giải thích thấu đáo theo đúng thẩm quyền.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, địa phương trong thời gian qua. Kbang cũng là địa phương có diện tích trồng rừng cao, chất lượng trồng rừng đạt 90%. Địa phương đã chủ động, sáng tạo trong công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm. Tuy nhiên, đời sống người dân xung quanh rừng còn khó khăn dẫn đến tình trạng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, nhất là tại các công ty lâm nghiệp. “Thời gian tới huyện phải tiếp tục triển khai tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, làm giàu tài nguyên rừng; phối hợp với các xã làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ người trồng rừng; làm tốt công tác quản lý giống cây lâm nghiệp…”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt yêu cầu.

Đối với phương án sắp xếp sáp nhập các công ty, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gợi ý huyện cần phối hợp với các sở, ngành giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, người lao động trước khi sáp nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị huyện tập trung, hoàn thiện, bổ sung nội dung, thông tin, kiến nghị của địa phương với các sở, ngành, tỉnh vào báo cáo, sớm gửi về cho đoàn giám sát.

Trước đó, đoàn công tác đã đi giám sát thực tế thông qua quay flycam tại khoảnh 5, tiểu khu 143 rừng tự nhiên; khoảnh 5, tiểu khu 148; khoảnh 8, tiểu khu 156 rừng trồng thông thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku và Ban Quản lý rừng Phòng hộ xã Nam.
Theo baogialai.com.vn

Giai đoạn 2017-2021, huyện Kbang xảy ra 616 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

14/07/2022
Ngày 12-7, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại huyện Kbang giai đoạn 2017-2021.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đơn vị chủ rừng huyện Kbang.

Theo báo cáo, toàn huyện Kbang có hơn 123.057 ha đất rừng, trong đó hơn 121.286 ha rừng tự nhiên và trên 1.771 ha rừng trồng; chiếm 70,83% tổng diện tích tự nhiên của huyện, phân bổ trên địa bàn 12 xã (trừ xã Đak Hlơ và thị trấn Kbang).

Đến tháng 8-2021, diện tích rừng bị giảm sau hai lần rà soát 3 loại rừng: Rừng tự nhiên giảm hơn 908 ha, trong đó nhóm 1 tăng hơn 446 ha, nhóm 2 giảm hơn 1.354 ha. Nguyên nhân rừng tự nhiên giảm do vi phạm phá rừng 9,6 ha (năm 2018: 6,66 ha, năm 2019: 1,23 ha, năm 2020: 1,47 ha), đã được các ban ngành liên quan của huyện xử lý. Rừng tự nhiên còn lại giảm 898,91 ha do khai khác dữ liệu đầu vào (bản đồ theo Nghị quyết số 100 năm 2017).
 
 image001.jpg
Đoàn công tác giám sát thực tế tại một số tiểu khu thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku và Ban Quản lý rừng Phòng hộ xã Nam. 

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vụ chủ rừng, UBND các xã thống kê diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm cần phải thu hồi trên địa bàn là hơn 1.126 ha, trong đó diện tích thu hồi theo Kế hoạch số 1123 của UBND tỉnh là hơn 1.030 ha, diện tích rà soát bổ sung là 95,7 ha. Kết quả, đã kê khai hơn 1.091 ha (diện tích đã thu hồi 887,1 ha, tiếp tục kê khai, ký cam kết trả lại là 239,34 ha).

Về công tác quản lý, bảo vệ rừng từ năm 2017 đến cuối 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 616 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó, 196 vụ khai thác, 36 vụ phá rừng, 142 vụ vận chuyển lâm sản, 209 vụ tàng trữ, mua bán lâm sản, 27 vụ chế biến lâm sản trái phép, 6 vụ vi phạm khác. Các cơ quan chức năng huyện đã xử lý 562 vụ (hành chính 515 vụ, hình sự 47 vụ). Tang vật, phương tiện tịch thu hơn 1.116 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (loài thông thường); 8.926 kg trắc, hương; 500 kg hoàng đằng; 1,68 ster củi tạp, 47 kg động vật rừng, 3.500 kg cẩu tích; 100 kg nhựa trám và 2 chiếc xe độ chế, 45 chiếc xe ô tô, 128 chiếc xe máy, 1 cộ trâu, 56 cưa xăng, công cụ khác 17 cái; phạt tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Giai đoạn 2017-2021, toàn huyện trồng hơn 2.879 ha rừng, trong đó 512,9 ha rừng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; tỷ lệ cây sống trên 90%.

Tại buổi giám sát, huyện Kbang đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ sáp nhập hai Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đak Rong và Trạm Lập để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy hoạch mới. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh có cơ chế đặc thù, bổ sung thêm kinh phí nhằm quản lý, bảo vệ cây gỗ hương trên lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa. Tham mưu UBND tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ công tác lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Các đơn vị chủ rừng cũng đề nghị Nhà nước tăng tiền hỗ trợ trồng rừng cho người dân; quan tâm chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; bổ sung biên chế cho các đơn vị chủ rừng; bổ sung kinh phí quản lý bảo vệ rừng đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ của các công ty lâm nghiệp…

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của địa phương, đơn vị chủ rừng, các sở, ngành chức năng đã trả lời, giải thích thấu đáo theo đúng thẩm quyền.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng, địa phương trong thời gian qua. Kbang cũng là địa phương có diện tích trồng rừng cao, chất lượng trồng rừng đạt 90%. Địa phương đã chủ động, sáng tạo trong công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm. Tuy nhiên, đời sống người dân xung quanh rừng còn khó khăn dẫn đến tình trạng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, nhất là tại các công ty lâm nghiệp. “Thời gian tới huyện phải tiếp tục triển khai tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, làm giàu tài nguyên rừng; phối hợp với các xã làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ người trồng rừng; làm tốt công tác quản lý giống cây lâm nghiệp…”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt yêu cầu.

Đối với phương án sắp xếp sáp nhập các công ty, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gợi ý huyện cần phối hợp với các sở, ngành giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, người lao động trước khi sáp nhập.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị huyện tập trung, hoàn thiện, bổ sung nội dung, thông tin, kiến nghị của địa phương với các sở, ngành, tỉnh vào báo cáo, sớm gửi về cho đoàn giám sát.

Trước đó, đoàn công tác đã đi giám sát thực tế thông qua quay flycam tại khoảnh 5, tiểu khu 143 rừng tự nhiên; khoảnh 5, tiểu khu 148; khoảnh 8, tiểu khu 156 rừng trồng thông thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku và Ban Quản lý rừng Phòng hộ xã Nam.
Theo baogialai.com.vn