> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giám sát công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Krông Pa

Giám sát công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Krông Pa

09/08/2022
Ngày 8/8, Đoàn Giám sát  của Thường trực HĐND tỉnh về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 – 2021 do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại huyện Krông Pa.
 
image001.jpg

Tại huyện Krông Pa, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực địa công tác quản lý, bảo vệ rừng tại một số địa phương trong huyện. Qua báo cáo, diện tích quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Krông Pa là hơn 102.000 ha. Trong đó: Gần 12.000 ha rừng phòng hộ; hơn 90.000 ha rừng sản xuất; tỷ lệ che phủ rừng hiện nay của địa phương là 46,78%. Trong giai đoạn 2017 – 2021, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra nhiều, đã phát hiện, xử lý 311 vụ vi phạm; trong đó, xử lý hình sự 35 vụ, còn lại là xử phạt vi phạm hành chính. Về công tác trồng rừng, trong giai đoạn 2018 – 2021 toàn huyện Krông Pa đã trồng được 745 ha rừng. Tuy nhiên, tỷ lệ rừng trồng đạt tiêu chuẩn nghiệm thu đạt thấp, nhất là những diện tích do người dân trồng. Ngoài ra, diện tích rừng, đất rừng do các xã quản lý nhiều, chiếm hơn 50% tổng diện tích toàn huyện; các ban quản lý cũng thiếu về kinh phí, lực lượng chuyên trách nên gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng.

Qua đây, huyện Krông Pa cũng kiến nghị với đoàn giám sát có ý kiến với ngành chức năng nâng định mức hỗ trợ cho 1 chu kỳ trồng rừng và có chính sách hỗ trợ đối với những hộ dân tự bỏ vốn trồng rừng để khuyến khích người dân tích cực tham gia trồng rừng; đồng thời, tính toán lại định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo cho việc chi trả tiền giao khoán cho cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Krông Pa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả trong công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng của huyện Krông Pa. Qua đây, đoàn ghi nhận những kiến nghị của địa phương cũng như của các đơn vị chủ rừng và sẽ kiến nghị với ngành chức năng điều chỉnh chế độ, chính sách phù hợp với thực tế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trong thời gian tới./.

Theo gialaitv.vn

Giám sát công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng ở huyện Krông Pa

09/08/2022
Ngày 8/8, Đoàn Giám sát  của Thường trực HĐND tỉnh về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 – 2021 do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại huyện Krông Pa.
 
image001.jpg

Tại huyện Krông Pa, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực địa công tác quản lý, bảo vệ rừng tại một số địa phương trong huyện. Qua báo cáo, diện tích quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Krông Pa là hơn 102.000 ha. Trong đó: Gần 12.000 ha rừng phòng hộ; hơn 90.000 ha rừng sản xuất; tỷ lệ che phủ rừng hiện nay của địa phương là 46,78%. Trong giai đoạn 2017 – 2021, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra nhiều, đã phát hiện, xử lý 311 vụ vi phạm; trong đó, xử lý hình sự 35 vụ, còn lại là xử phạt vi phạm hành chính. Về công tác trồng rừng, trong giai đoạn 2018 – 2021 toàn huyện Krông Pa đã trồng được 745 ha rừng. Tuy nhiên, tỷ lệ rừng trồng đạt tiêu chuẩn nghiệm thu đạt thấp, nhất là những diện tích do người dân trồng. Ngoài ra, diện tích rừng, đất rừng do các xã quản lý nhiều, chiếm hơn 50% tổng diện tích toàn huyện; các ban quản lý cũng thiếu về kinh phí, lực lượng chuyên trách nên gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng.

Qua đây, huyện Krông Pa cũng kiến nghị với đoàn giám sát có ý kiến với ngành chức năng nâng định mức hỗ trợ cho 1 chu kỳ trồng rừng và có chính sách hỗ trợ đối với những hộ dân tự bỏ vốn trồng rừng để khuyến khích người dân tích cực tham gia trồng rừng; đồng thời, tính toán lại định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo cho việc chi trả tiền giao khoán cho cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Krông Pa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả trong công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng của huyện Krông Pa. Qua đây, đoàn ghi nhận những kiến nghị của địa phương cũng như của các đơn vị chủ rừng và sẽ kiến nghị với ngành chức năng điều chỉnh chế độ, chính sách phù hợp với thực tế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trong thời gian tới./.

Theo gialaitv.vn