> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê

Giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê

19/07/2022
Ngày 18-7, đoàn giám sát do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê giai đoạn 2017-2021.
 
Cùng tham gia đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và một số ban, ngành, đơn vị chủ rừng trên địa bàn.

Đoàn công tác đã tiến hành đi kiểm tra thực tế tại khu vực rừng trồng trên địa bàn xã Song An và Cửu An.
 
 image001.jpg
 Đoàn giám sát xác định khu vực trên bản đồ trước khi tiến hành đi kiểm tra thực tế. 

Theo báo cáo của UBND xã Song An, diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng do UBND xã quản lý hơn 515 ha, chiếm 11,66% tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Hàng năm, UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn và Hạt Kiểm lâm thị xã An Khê tổ chức thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi cá nhân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 2017-2020, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; trồng được gần 10 ha rừng thông phân tán…
 
Hiện thị xã An Khê có tổng diện tích hơn 20.006 ha, trong đó diện tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 3.212 ha (rừng sản xuất hơn 3.030 ha, rừng phòng hộ 182,05 ha). Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Thị ủy An Khê, UBND thị xã luôn xác định công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Do đó, UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn cũng như các hoạt động gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Giai đoạn 2017-2021, trên địa bàn thị xã xảy ra 36 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và 1 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 95.36 m2. Từ năm 2017 đến nay, các ngành chức năng, các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng được 53 đợt với 2.568 lượt người tham gia.

Những năm qua, công tác trồng rừng cũng được địa phương chú trọng. Giai đoạn 2017-2021, toàn thị xã trồng hơn 90 ha cây phân tán; gần 2.590 cây cảnh quan. Ngoài ra, người dân các xã Song An, Cửu An, Tú An, Xuân An đã trồng 68,15 ha rừng.
Bên cạnh những thuận lợi, công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê cũng gặp nhiều khó khăn như: Người dân tham gia phát triển rừng có cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chưa phát huy hết phong trào trồng rừng; bà con có nhu cầu trồng rừng đều tự túc kinh phí không nhận hỗ trợ. Điều này gây khó khăn cho công tác vận động Nhân dân phát triển rừng, do vậy công tác triển khai trồng rừng tập trung của thị xã chưa đạt hiệu quả cao. Diện tích rừng tự nhiên do UBND các xã hiện đang quản lý tương đối lớn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã chưa mạnh dạn đăng ký nhu cầu nhận rừng, thuê rừng để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng…

Qua báo cáo và giám sát thực tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đề nghị ngành chức năng, UBND các xã, đơn vị chủ rừng tăng cường phối hợp để công tác quản lý bảo vệ rừng tốt hơn, nhất là khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Bình Định.

Sau buổi đi giám sát thực tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút sẽ làm việc sau với lãnh đạo UBND thị xã An Khê và một số ngành liên quan của thị xã để đánh giá về kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021; cùng với đó có những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.
Theo baogialai.com.vn

Giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê

19/07/2022
Ngày 18-7, đoàn giám sát do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê giai đoạn 2017-2021.
 
Cùng tham gia đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và một số ban, ngành, đơn vị chủ rừng trên địa bàn.

Đoàn công tác đã tiến hành đi kiểm tra thực tế tại khu vực rừng trồng trên địa bàn xã Song An và Cửu An.
 
 image001.jpg
 Đoàn giám sát xác định khu vực trên bản đồ trước khi tiến hành đi kiểm tra thực tế. 

Theo báo cáo của UBND xã Song An, diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng do UBND xã quản lý hơn 515 ha, chiếm 11,66% tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Hàng năm, UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn và Hạt Kiểm lâm thị xã An Khê tổ chức thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi cá nhân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 2017-2020, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; trồng được gần 10 ha rừng thông phân tán…
 
Hiện thị xã An Khê có tổng diện tích hơn 20.006 ha, trong đó diện tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 3.212 ha (rừng sản xuất hơn 3.030 ha, rừng phòng hộ 182,05 ha). Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Thị ủy An Khê, UBND thị xã luôn xác định công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Do đó, UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn cũng như các hoạt động gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Giai đoạn 2017-2021, trên địa bàn thị xã xảy ra 36 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và 1 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 95.36 m2. Từ năm 2017 đến nay, các ngành chức năng, các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng được 53 đợt với 2.568 lượt người tham gia.

Những năm qua, công tác trồng rừng cũng được địa phương chú trọng. Giai đoạn 2017-2021, toàn thị xã trồng hơn 90 ha cây phân tán; gần 2.590 cây cảnh quan. Ngoài ra, người dân các xã Song An, Cửu An, Tú An, Xuân An đã trồng 68,15 ha rừng.
Bên cạnh những thuận lợi, công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê cũng gặp nhiều khó khăn như: Người dân tham gia phát triển rừng có cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chưa phát huy hết phong trào trồng rừng; bà con có nhu cầu trồng rừng đều tự túc kinh phí không nhận hỗ trợ. Điều này gây khó khăn cho công tác vận động Nhân dân phát triển rừng, do vậy công tác triển khai trồng rừng tập trung của thị xã chưa đạt hiệu quả cao. Diện tích rừng tự nhiên do UBND các xã hiện đang quản lý tương đối lớn, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã chưa mạnh dạn đăng ký nhu cầu nhận rừng, thuê rừng để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng…

Qua báo cáo và giám sát thực tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đề nghị ngành chức năng, UBND các xã, đơn vị chủ rừng tăng cường phối hợp để công tác quản lý bảo vệ rừng tốt hơn, nhất là khu vực rừng giáp ranh với tỉnh Bình Định.

Sau buổi đi giám sát thực tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút sẽ làm việc sau với lãnh đạo UBND thị xã An Khê và một số ngành liên quan của thị xã để đánh giá về kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021; cùng với đó có những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.
Theo baogialai.com.vn