> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giám sát công tác tuyển dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại Kông Chro

Giám sát công tác tuyển dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại Kông Chro

07/04/2022
Ngày 6-4, đoàn công tác do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Kông Chro.
 
 Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro, toàn huyện hiện có 31 đơn vị trường học, 526 lớp với 13.605 học sinh. Cụ thể, bậc mầm non có 15 trường, 131 lớp, 3.406 học sinh; bậc tiểu học, THCS có 17 trường (2 trường tiểu học, 13 trường tiểu học và THCS, 2 trường THCS), 395 lớp, 10.199 học sinh.

 Tổng số biên chế giao năm học 2021-2022 là 781 công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, quản lý nhà nước 6 người; sự nghiệp giáo dục 775 người (72 cán bộ quản lý, 635 giáo viên, 35 nhân viên, 33 hợp đồng theo Nghị định 68). 

 Trong năm học 2021-2022, huyện đã tiếp nhận, bố trí 18 viên chức chuyển đến (16 giáo viên, 2 nhân viên); giải quyết cho 6 viên chức nghỉ hưu đúng độ tuổi; sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác 2 hiệu trưởng, 5 phó hiệu trưởng; điều động, bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng theo yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác 27 giáo viên theo nguyện vọng; sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác 13 nhân viên kế toán theo yêu cầu nhiệm vụ. 
  
image001.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Qua giám sát cho thấy, đội ngũ giáo viên ổn định; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, ý thức trách nhiệm; trật tự, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường được củng cố và giữ vững. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; quy mô trường lớp tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các bậc học. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học được đánh giá đúng thực chất và từng bước nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi tăng, học sinh yếu kém, học sinh bỏ học giảm so với năm học trước. Các chế độ, chính sách đối với viên chức được thực hiện kịp thời. Công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển thực hiện đúng quy định, đảm bảo theo đúng trí vị trí việc làm, phù hợp chuyên môn.

 Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Kông Chro trong việc sử dụng, quản lý biên chế giáo viên hợp lý; bố trí, điều động giáo viên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đề nghị huyện cần chú trọng  việc sắp xếp, quy mô cụ thể, sĩ số học sinh, đặc biệt là bậc tiểu học; ưu tiên biên chế cho giáo viên đứng lớp; giao biên chế cho các trường, tránh tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ; công tác tuyển dụng giáo viên; kiểm tra, giám sát việc quản lý giáo viên. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
 Theo baogialai.com.vn

Giám sát công tác tuyển dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại Kông Chro

07/04/2022
Ngày 6-4, đoàn công tác do ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Kông Chro.
 
 Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro, toàn huyện hiện có 31 đơn vị trường học, 526 lớp với 13.605 học sinh. Cụ thể, bậc mầm non có 15 trường, 131 lớp, 3.406 học sinh; bậc tiểu học, THCS có 17 trường (2 trường tiểu học, 13 trường tiểu học và THCS, 2 trường THCS), 395 lớp, 10.199 học sinh.

 Tổng số biên chế giao năm học 2021-2022 là 781 công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, quản lý nhà nước 6 người; sự nghiệp giáo dục 775 người (72 cán bộ quản lý, 635 giáo viên, 35 nhân viên, 33 hợp đồng theo Nghị định 68). 

 Trong năm học 2021-2022, huyện đã tiếp nhận, bố trí 18 viên chức chuyển đến (16 giáo viên, 2 nhân viên); giải quyết cho 6 viên chức nghỉ hưu đúng độ tuổi; sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác 2 hiệu trưởng, 5 phó hiệu trưởng; điều động, bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng theo yêu cầu nhiệm vụ; sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác 27 giáo viên theo nguyện vọng; sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác 13 nhân viên kế toán theo yêu cầu nhiệm vụ. 
  
image001.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Qua giám sát cho thấy, đội ngũ giáo viên ổn định; cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, ý thức trách nhiệm; trật tự, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường được củng cố và giữ vững. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; quy mô trường lớp tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các bậc học. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học được đánh giá đúng thực chất và từng bước nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi tăng, học sinh yếu kém, học sinh bỏ học giảm so với năm học trước. Các chế độ, chính sách đối với viên chức được thực hiện kịp thời. Công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển thực hiện đúng quy định, đảm bảo theo đúng trí vị trí việc làm, phù hợp chuyên môn.

 Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Kông Chro trong việc sử dụng, quản lý biên chế giáo viên hợp lý; bố trí, điều động giáo viên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đề nghị huyện cần chú trọng  việc sắp xếp, quy mô cụ thể, sĩ số học sinh, đặc biệt là bậc tiểu học; ưu tiên biên chế cho giáo viên đứng lớp; giao biên chế cho các trường, tránh tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ; công tác tuyển dụng giáo viên; kiểm tra, giám sát việc quản lý giáo viên. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
 Theo baogialai.com.vn