> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giám sát thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tại thị xã Ayun Pa

Giám sát thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tại thị xã Ayun Pa

29/10/2021
Sáng 28-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
 
image001.jpg
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Ayun Pa
 
Thời kỳ 2017-2020, định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh tại thị xã Ayun Pa đã đạt nhiều kết quả, tạo sự chủ động cho địa phương trong công tác thực hiện phân bổ ngân sách cũng như các đơn vị khi sử dụng ngân sách.
 
Tuy nhiên, việc định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên thời kỳ năm 2017-2020 cũng có vấn đề cần quan tâm giải quyết. Đơn cử, dân số là tiêu chí chủ đạo áp dụng trong phân bổ ngân sách nên gây khó khăn cho các huyện, thị xã có dân số ít. Đặc biệt, thị xã có nguồn thu thấp, nhận trợ cấp nhiều thì về cuối thời kỳ ổn định ngân sách càng khó khăn. UBND thị xã Ayun Pa kiến nghị: Về xây dựng định mức chi thường xuyên cho giai đoạn 2022-2025 không áp dụng tiêu chí dân số để phân bổ ngân sách mà áp dụng tiêu chí tổ chức bộ máy của các cấp để phân bổ ngân sách, tạo sự cân bằng và giải quyết khó khăn cho các huyện, thị xã và thành phố.
 
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận các kiến nghị của thị xã Ayun Pa đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn cần quan tâm có sự điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.
Theo baogialai.com.vn

Giám sát thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND tại thị xã Ayun Pa

29/10/2021
Sáng 28-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về việc thực hiện Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
 
image001.jpg
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND thị xã Ayun Pa
 
Thời kỳ 2017-2020, định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh tại thị xã Ayun Pa đã đạt nhiều kết quả, tạo sự chủ động cho địa phương trong công tác thực hiện phân bổ ngân sách cũng như các đơn vị khi sử dụng ngân sách.
 
Tuy nhiên, việc định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên thời kỳ năm 2017-2020 cũng có vấn đề cần quan tâm giải quyết. Đơn cử, dân số là tiêu chí chủ đạo áp dụng trong phân bổ ngân sách nên gây khó khăn cho các huyện, thị xã có dân số ít. Đặc biệt, thị xã có nguồn thu thấp, nhận trợ cấp nhiều thì về cuối thời kỳ ổn định ngân sách càng khó khăn. UBND thị xã Ayun Pa kiến nghị: Về xây dựng định mức chi thường xuyên cho giai đoạn 2022-2025 không áp dụng tiêu chí dân số để phân bổ ngân sách mà áp dụng tiêu chí tổ chức bộ máy của các cấp để phân bổ ngân sách, tạo sự cân bằng và giải quyết khó khăn cho các huyện, thị xã và thành phố.
 
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận các kiến nghị của thị xã Ayun Pa đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn cần quan tâm có sự điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.
Theo baogialai.com.vn