> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để mở rộng Nhà máy Thủy điện Ia Ly

Giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để mở rộng Nhà máy Thủy điện Ia Ly

09/11/2022
Sáng 8-11, Đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
 
Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng được triển khai trên địa bàn 3 xã: Ia Mơ Nông, Ia Kreng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) gồm 2 tổ máy với tổng công suất 360 MW. Công trình đã được Ban Quản lý dự án Điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) triển khai từ năm 2018 đến nay với một số hạng mục: Kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, kênh xả hạ lưu cơ bản đã hoàn thành. Một số hạng mục khác đang tiếp tục triển khai nhưng gặp vướng mắc do phải chuyển đổi 1,02 ha rừng tự nhiên, rừng sản xuất thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly quản lý ở 2 xã: Ia Mơ Nông và Ia Kreng.
  
image001.jpg
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và một số sở, ngành về chuyển đổi đất rừng phục vụ thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng. 

 Tại buổi làm việc, đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình một số nội dung vướng mắc liên quan chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 1,02 ha rừng như: Quy hoạch phát triển 3 loại rừng; kế hoạch sử dụng mục đích rừng chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác; Luật Lâm nghiệp năm 2019 có những thay đổi liên quan đến việc chuyển đổi sử dụng đất rừng…
 
image003.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu kết luận buổi làm việc. 
     
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2018. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai dự án, có rất nhiều thay đổi liên quan đến văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là vướng mắc về Luật Lâm nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh nắm rõ thêm về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền Chính phủ hay địa phương; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu, văn bản hướng dẫn liên quan đến chuyển đổi đất rừng từ năm 2018 đến năm 2022 để thư ký đoàn giám sát tổng hợp, rà soát các văn bản hướng dẫn nhằm đưa ra kết luận cụ thể, trình lên các cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.
Theo baogialai.com.vn

Giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để mở rộng Nhà máy Thủy điện Ia Ly

09/11/2022
Sáng 8-11, Đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
 
Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng được triển khai trên địa bàn 3 xã: Ia Mơ Nông, Ia Kreng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) gồm 2 tổ máy với tổng công suất 360 MW. Công trình đã được Ban Quản lý dự án Điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) triển khai từ năm 2018 đến nay với một số hạng mục: Kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, kênh xả hạ lưu cơ bản đã hoàn thành. Một số hạng mục khác đang tiếp tục triển khai nhưng gặp vướng mắc do phải chuyển đổi 1,02 ha rừng tự nhiên, rừng sản xuất thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly quản lý ở 2 xã: Ia Mơ Nông và Ia Kreng.
  
image001.jpg
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và một số sở, ngành về chuyển đổi đất rừng phục vụ thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng. 

 Tại buổi làm việc, đoàn giám sát HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình một số nội dung vướng mắc liên quan chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 1,02 ha rừng như: Quy hoạch phát triển 3 loại rừng; kế hoạch sử dụng mục đích rừng chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác; Luật Lâm nghiệp năm 2019 có những thay đổi liên quan đến việc chuyển đổi sử dụng đất rừng…
 
image003.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu kết luận buổi làm việc. 
     
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2018. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai dự án, có rất nhiều thay đổi liên quan đến văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là vướng mắc về Luật Lâm nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh nắm rõ thêm về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền Chính phủ hay địa phương; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu, văn bản hướng dẫn liên quan đến chuyển đổi đất rừng từ năm 2018 đến năm 2022 để thư ký đoàn giám sát tổng hợp, rà soát các văn bản hướng dẫn nhằm đưa ra kết luận cụ thể, trình lên các cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.
Theo baogialai.com.vn