> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Giám sát việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Giám sát việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

13/11/2021
Chiều 11-11, đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.
 
 Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương.
  
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2017-2020, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND và các văn bản của Trung ương, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Qua đó, đã đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Tuy vậy, việc phân cấp nguồn thu còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: nguồn thu thuế giá trị gia tăng vãng lai trích nộp 2% từ các công trình, dự án xây dựng cơ bản vốn ngân sách Nhà nước chưa được thực hiện theo quy định; khoản thu tiền sử dụng đất chưa được thực hiện điều tiết hợp lý giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện nhằm khuyến khích, tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện các dự án đo đạc, dự án có thu tiền sử dụng đất phát sinh… Năm 2019 và 2020, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, tỉnh hụt thu ngân sách đã ảnh hưởng đến việc phân bổ các nhiệm vụ chi cho địa phương. Điều này khiến nhiều địa phương gặp khó về chi thường xuyên cho các đơn vị, cơ quan.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh đã phát biểu ý kiến liên quan đến những tồn tại, bất cập trong thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới. Đại diện của một số sở, ngành của tỉnh đã giải trình nội dung mà thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã nêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cho rằng, trong giai đoạn 2017-2020, dù còn một số bất cập nhưng việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần kiểm tra, tính toán cụ thể, chi tiết để tham mưu UBND tỉnh xây dựng định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022, giai đoạn 2020-2025 nhằm đảm bảo kinh phí, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần quản lý chặt chẽ hơn việc khai thác khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra lại khoản chi còn thiếu trong hỗ trợ tiền điện và tiền hỗ trợ cán bộ nghỉ việc do sáp nhập thôn, làng ở huyện Ia Grai.
Theo baogialai.com.vn

Giám sát việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

13/11/2021
Chiều 11-11, đoàn giám sát do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.
 
 Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương.
  
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2017-2020, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND và các văn bản của Trung ương, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Qua đó, đã đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Tuy vậy, việc phân cấp nguồn thu còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: nguồn thu thuế giá trị gia tăng vãng lai trích nộp 2% từ các công trình, dự án xây dựng cơ bản vốn ngân sách Nhà nước chưa được thực hiện theo quy định; khoản thu tiền sử dụng đất chưa được thực hiện điều tiết hợp lý giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện nhằm khuyến khích, tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện các dự án đo đạc, dự án có thu tiền sử dụng đất phát sinh… Năm 2019 và 2020, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, tỉnh hụt thu ngân sách đã ảnh hưởng đến việc phân bổ các nhiệm vụ chi cho địa phương. Điều này khiến nhiều địa phương gặp khó về chi thường xuyên cho các đơn vị, cơ quan.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh đã phát biểu ý kiến liên quan đến những tồn tại, bất cập trong thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới. Đại diện của một số sở, ngành của tỉnh đã giải trình nội dung mà thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã nêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cho rằng, trong giai đoạn 2017-2020, dù còn một số bất cập nhưng việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần kiểm tra, tính toán cụ thể, chi tiết để tham mưu UBND tỉnh xây dựng định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022, giai đoạn 2020-2025 nhằm đảm bảo kinh phí, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần quản lý chặt chẽ hơn việc khai thác khoáng sản trên địa bàn; kiểm tra lại khoản chi còn thiếu trong hỗ trợ tiền điện và tiền hỗ trợ cán bộ nghỉ việc do sáp nhập thôn, làng ở huyện Ia Grai.
Theo baogialai.com.vn