> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII , Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề): Bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2

HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII , Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề): Bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

20/09/2022
Chiều ngày 19/9/2022, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.  
 
IMG_2552.JPG
Quang cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp, sau khi nghe Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua danh sách ứng cử, đề cử và biểu quyết giới thiệu ông Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 để đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, với số phiếu 67/71 đại biểu HĐND tỉnh được triệu tập (đạt tỷ lệ 94,36%) 03 đại biểu vắng mặt (có lý do), ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 images3187652_2_DSC_9866_copy.jpg
Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 2 từ trái sang). (nguồn: baogialai.com.vn)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Hải Long bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, ông Trương Hải Long nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự đảng, Thường trực UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh chung tay phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa thành quả, xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà.
 
images3187658_44.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. (nguồn: baogialai.com.vn)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Trương Hải Long đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, mong rằng trên cương vị mới, trọng trách mới, ông Trương Hải Long sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.Tiếp tục cùng tập thể UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị./.
Trà Giang

HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII , Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề): Bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

20/09/2022
Chiều ngày 19/9/2022, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.  
 
IMG_2552.JPG
Quang cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp, sau khi nghe Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua danh sách ứng cử, đề cử và biểu quyết giới thiệu ông Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 để đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, với số phiếu 67/71 đại biểu HĐND tỉnh được triệu tập (đạt tỷ lệ 94,36%) 03 đại biểu vắng mặt (có lý do), ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 images3187652_2_DSC_9866_copy.jpg
Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (thứ 2 từ trái sang). (nguồn: baogialai.com.vn)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Hải Long bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, ông Trương Hải Long nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự đảng, Thường trực UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh chung tay phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa thành quả, xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà.
 
images3187658_44.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. (nguồn: baogialai.com.vn)

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Trương Hải Long đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, mong rằng trên cương vị mới, trọng trách mới, ông Trương Hải Long sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.Tiếp tục cùng tập thể UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị./.
Trà Giang