> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 02 Kỳ họp chuyên đề

HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 02 Kỳ họp chuyên đề

13/09/2022
Sáng ngày 13/9/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp để giải quyết một số nội dung theo thẩm quyền, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Tham dự phiên họp có các ông, bà: Trương Văn Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan. 
 
IMG_2430.JPG
Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình phiên họp

Phiên họp đã thống nhất, trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tổ chức 02 Kỳ họp (chuyên đề), cụ thể:

Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Sẽ xem xét kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Sẽ bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tập trung xem xét 10 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: 

(1) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; 
(2) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022;
(3) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; 
(4) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn cho các dự án hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền sử sụng đất của tỉnh năm 2022 để hoàn ứng Quỹ phát triển đất (đã quá hạn);
(5) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; 
(6) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; 
(7) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 
(8) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 
(9) Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2020; 
(10) Dự thảo nghị quyết lập quy hoạch phân khu xây dựng khu phức hợp huyện Đak Đoa.
 
IMG_2419.JPG
Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nội dung gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật.
Hoàng Sơn

HĐND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 02 Kỳ họp chuyên đề

13/09/2022
Sáng ngày 13/9/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp để giải quyết một số nội dung theo thẩm quyền, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Tham dự phiên họp có các ông, bà: Trương Văn Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan. 
 
IMG_2430.JPG
Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình phiên họp

Phiên họp đã thống nhất, trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tổ chức 02 Kỳ họp (chuyên đề), cụ thể:

Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Sẽ xem xét kiện toàn nhân sự UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Sẽ bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tập trung xem xét 10 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: 

(1) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; 
(2) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022;
(3) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; 
(4) Dự thảo nghị quyết phân bổ vốn cho các dự án hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền sử sụng đất của tỉnh năm 2022 để hoàn ứng Quỹ phát triển đất (đã quá hạn);
(5) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; 
(6) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; 
(7) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 
(8) Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 
(9) Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2020; 
(10) Dự thảo nghị quyết lập quy hoạch phân khu xây dựng khu phức hợp huyện Đak Đoa.
 
IMG_2419.JPG
Quang cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nội dung gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật.
Hoàng Sơn