> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/01/2023
Sáng ngày 03/01/2023, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Kỳ họp có các ông, bà: Hồ Văn Niên, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có: ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở ngành có liên quan cùng 68/70 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.
bi-thu-phat-bieu.jpg
Ông Hồ Văn Niên, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp, Ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai.
 
thuong-truc-tang-hoa2.jpg
Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 02 tân Phó Chủ tịch

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Hữu Quế (66/68 phiếu đại biểu có mặt) và ông Dương Mah Tiệp (67/68 phiếu đại biểu có mặt) đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026./.
Hoàng Sơn

HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/01/2023
Sáng ngày 03/01/2023, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Kỳ họp có các ông, bà: Hồ Văn Niên, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có: ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở ngành có liên quan cùng 68/70 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.
bi-thu-phat-bieu.jpg
Ông Hồ Văn Niên, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp, Ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai.
 
thuong-truc-tang-hoa2.jpg
Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 02 tân Phó Chủ tịch

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Hữu Quế (66/68 phiếu đại biểu có mặt) và ông Dương Mah Tiệp (67/68 phiếu đại biểu có mặt) đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026./.
Hoàng Sơn