> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

16/07/2013
Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, buổi sáng ngày 16 tháng 7 năm 2013 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời nghe ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động  giám sát của Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
Thường trực HĐND tỉnh trình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; các đại biểu đã biểu quyết tán thành 18 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này. Đối với các chức vụ thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban của HĐND tỉnh. Đối với các chức vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.
Trước khi Thường trực HĐND tỉnh thông qua tờ trình về danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, ông Hà Sơn Nhin, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu quán triệt về chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm và nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm phát huy vai trò giám sát của HĐND, qua lấy phiếu tín nhiệm giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Ông đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thật sự công tâm, khách quan, nghiên cứu kỹ thông tin, công việc, nhiệm vụ của những người được lấy phiếu lần này để việc lấy phiếu đạt được kết quả tốt nhất.

 
DSC02404.JPG

Sau khi các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm. Tiếp theo, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban và Phó Trưởng ban, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 16 tháng 7 năm 2013./.

 
Tin: Quang Vinh, Ảnh: Đăng Khoa

HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

16/07/2013
Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X, buổi sáng ngày 16 tháng 7 năm 2013 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời nghe ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động  giám sát của Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
Thường trực HĐND tỉnh trình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; các đại biểu đã biểu quyết tán thành 18 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này. Đối với các chức vụ thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng các Ban của HĐND tỉnh. Đối với các chức vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.
Trước khi Thường trực HĐND tỉnh thông qua tờ trình về danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, ông Hà Sơn Nhin, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu quán triệt về chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm và nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm phát huy vai trò giám sát của HĐND, qua lấy phiếu tín nhiệm giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Ông đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thật sự công tâm, khách quan, nghiên cứu kỹ thông tin, công việc, nhiệm vụ của những người được lấy phiếu lần này để việc lấy phiếu đạt được kết quả tốt nhất.

 
DSC02404.JPG

Sau khi các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm. Tiếp theo, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban và Phó Trưởng ban, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ được công bố vào buổi chiều ngày 16 tháng 7 năm 2013./.

 
Tin: Quang Vinh, Ảnh: Đăng Khoa