> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XI

Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XI

01/05/2013
Sáng ngày 26/4/2013, Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (bất thường), khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. Về dự kỳ họp có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và 34/38 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành bầu bổ sung ông Từ Văn Thông, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, giữ chức vụ phó Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Gặp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thành viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2016; UBND huyện đã báo cáo chuyên đề về các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách năm 2013 đạt hiệu quả./.
                                                                                               Hữu Thành

Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XI

01/05/2013
Sáng ngày 26/4/2013, Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (bất thường), khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. Về dự kỳ họp có đồng chí Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và 34/38 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành bầu bổ sung ông Từ Văn Thông, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, giữ chức vụ phó Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Gặp, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thành viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2013-2016; UBND huyện đã báo cáo chuyên đề về các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách năm 2013 đạt hiệu quả./.
                                                                                               Hữu Thành