> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa III

Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa III

19/12/2013
Sáng ngày 18/12/2013 Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa III (nhiệm kỳ 2011-2016) để đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2014. Tham dự kỳ họp có ông Nay Thoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; các các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện và 30/32 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
Tại kỳ họp Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,7%, đạt 99% kế hoạch; sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng 29.655ha, đạt 100,96% kế hoạch, nhiều loại cây trồng có diện tích ổn định. Sản lượng lương thực đạt 60.113 tấn, vượt 1,01%; công nghiệp xây dựng tăng 23,7%; dịch vụ thương mại tăng 32,8%. Cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp chiếm 63,4%; công nghiệp xây dựng chiếm 22,1%; dịch vụ thương mại chiếm 14,5%. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) 1636,4 tỷ đồng, đạt 114,3% kế hoạch; trong đó: Nông, lâm nghiệp 1.036,4 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng 326 tỷ đồng, dịch vụ thương mại đạt 238 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 13,5 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch tỉnh giao và đạt 108,3% kế hoạch HĐND huyện giao.

Trên lĩnh vực Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất Trường lớp được quan tâm đầu tư, sửa chữa nâng cấp, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, trẻ em mồ côi.... Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn đó là: Nguồn nước trên sông Ba không ổn định (do ảnh hưởng của các thủy điện đầu nguồn), ảnh hưởng của bão, lụt vừa qua đã làm thiệt hại một số diện tích hoa màu của nhân dân, hư hỏng một số công trình giao thông, kênh mương dẫn nước  nên đã ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển của huyện. Việc khai thác vật liệu xây dựng trái phép ở một số xã vẫn còn xảy ra; tình trạng vi phạm về quản lý bảo vệ rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn lúng túng chưa thực hiện tốt việc rà soát quy hoạch, bổ sung điều chỉnh quy hoạch; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn sai sót, trùng lắp; hiện nay trên địa bàn huyện chưa có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, thiếu thiết bị và cán bộ y tế có trình độ để đáp ứng việc khám chữa bệnh ở cơ sở; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đạt yêu cầu; tình trạng học sinh nghỉ, bỏ học chưa được khắc phục....

Theo chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (từ ngày 18/12 đến 19/12/2013), các đại biểu thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 05 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình kỳ họp./.
       Thanh Ngọc

Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa III

19/12/2013
Sáng ngày 18/12/2013 Hội đồng nhân dân huyện Ia Pa khai mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa III (nhiệm kỳ 2011-2016) để đánh gía tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2014. Tham dự kỳ họp có ông Nay Thoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; các các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện và 30/32 vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
Tại kỳ họp Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,7%, đạt 99% kế hoạch; sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng 29.655ha, đạt 100,96% kế hoạch, nhiều loại cây trồng có diện tích ổn định. Sản lượng lương thực đạt 60.113 tấn, vượt 1,01%; công nghiệp xây dựng tăng 23,7%; dịch vụ thương mại tăng 32,8%. Cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp chiếm 63,4%; công nghiệp xây dựng chiếm 22,1%; dịch vụ thương mại chiếm 14,5%. Tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) 1636,4 tỷ đồng, đạt 114,3% kế hoạch; trong đó: Nông, lâm nghiệp 1.036,4 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng 326 tỷ đồng, dịch vụ thương mại đạt 238 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 13,5 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch tỉnh giao và đạt 108,3% kế hoạch HĐND huyện giao.

Trên lĩnh vực Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất Trường lớp được quan tâm đầu tư, sửa chữa nâng cấp, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, trẻ em mồ côi.... Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn đó là: Nguồn nước trên sông Ba không ổn định (do ảnh hưởng của các thủy điện đầu nguồn), ảnh hưởng của bão, lụt vừa qua đã làm thiệt hại một số diện tích hoa màu của nhân dân, hư hỏng một số công trình giao thông, kênh mương dẫn nước  nên đã ảnh hưởng đến sản xuất và phát triển của huyện. Việc khai thác vật liệu xây dựng trái phép ở một số xã vẫn còn xảy ra; tình trạng vi phạm về quản lý bảo vệ rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn lúng túng chưa thực hiện tốt việc rà soát quy hoạch, bổ sung điều chỉnh quy hoạch; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn sai sót, trùng lắp; hiện nay trên địa bàn huyện chưa có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, thiếu thiết bị và cán bộ y tế có trình độ để đáp ứng việc khám chữa bệnh ở cơ sở; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đạt yêu cầu; tình trạng học sinh nghỉ, bỏ học chưa được khắc phục....

Theo chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (từ ngày 18/12 đến 19/12/2013), các đại biểu thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 05 nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình kỳ họp./.
       Thanh Ngọc