> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

08/03/2022
Sáng ngày 07/03/2022, tại Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chủ trì hội nghị. 
 
z3240276984168_fd40a9d27afcbc7ff0225f4ab7cbaecb.jpg
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND 18 tỉnh, thành phố; về phía Đoàn Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai có: Bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá, năm 2021, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, trong đó đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện thể chế, ban hành các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn. HĐND cấp tỉnh cũng đã chủ động, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và phương thức hoạt động. Hoạt động của HĐND đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt: phối hợp tốt với UBND, UBMTTQVN các tỉnh, thành phố, vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội...
 
 z3240276943968_bc4fde447164cd32c8a7f2bf3b28a3ae-(1).jpg
Bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, Bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tham luận với chủ đề: “Mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQVN tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND”, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã thảo luận, chia sẻ về những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như chia sẻ các giải pháp, đề xuất những mô hình, cách làm hay trong nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, từ đó kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần vào việc nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử tại địa phương.

Bài tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lắng nghe, ghi nhận. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được xem xét, sửa đổi để các địa phương thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong thời gian tới./.
Hoàn Khải

Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

08/03/2022
Sáng ngày 07/03/2022, tại Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chủ trì hội nghị. 
 
z3240276984168_fd40a9d27afcbc7ff0225f4ab7cbaecb.jpg
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND 18 tỉnh, thành phố; về phía Đoàn Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai có: Bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá, năm 2021, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, trong đó đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện thể chế, ban hành các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, sát với thực tiễn. HĐND cấp tỉnh cũng đã chủ động, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và phương thức hoạt động. Hoạt động của HĐND đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt: phối hợp tốt với UBND, UBMTTQVN các tỉnh, thành phố, vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội...
 
 z3240276943968_bc4fde447164cd32c8a7f2bf3b28a3ae-(1).jpg
Bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, Bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tham luận với chủ đề: “Mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và UBMTTQVN tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND”, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã thảo luận, chia sẻ về những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như chia sẻ các giải pháp, đề xuất những mô hình, cách làm hay trong nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, từ đó kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần vào việc nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử tại địa phương.

Bài tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lắng nghe, ghi nhận. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được xem xét, sửa đổi để các địa phương thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong thời gian tới./.
Hoàn Khải