> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Hội nghị thống nhất chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII.

Hội nghị thống nhất chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII.

22/03/2022
Sáng ngày 22/3/2022, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
 
z3280388490453_1fa34109327cf882e2df1803d4ad2f96-(1).jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau:

Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 01 ngày, ngày 15/4/2022 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ tập trung xem xét 12 nội dung tờ trình và báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đây là những nội dung quan trọng với nhiều vấn đề lớn về kinh tế, xã hội của tỉnh, do đó đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, nội dung liên quan của tờ trình để chuyển thẩm tra; các Ban HĐND tỉnh xem xét thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung do UBND tỉnh trình để dảm bảo chất lượng của kỳ họp; đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp theo quy định./.
Nguyễn Hữu

Hội nghị thống nhất chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII.

22/03/2022
Sáng ngày 22/3/2022, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
 
z3280388490453_1fa34109327cf882e2df1803d4ad2f96-(1).jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau:

Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 01 ngày, ngày 15/4/2022 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ tập trung xem xét 12 nội dung tờ trình và báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đây là những nội dung quan trọng với nhiều vấn đề lớn về kinh tế, xã hội của tỉnh, do đó đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, nội dung liên quan của tờ trình để chuyển thẩm tra; các Ban HĐND tỉnh xem xét thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung do UBND tỉnh trình để dảm bảo chất lượng của kỳ họp; đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp theo quy định./.
Nguyễn Hữu