> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp sau Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp sau Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

10/01/2023
Sáng ngày 10/01/2023 tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu HĐND thành phố Pleiku tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND 03 cấp sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

 
image001-(2).jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Võ Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND thành phố Pleiku; các đại biểu HĐND phường, xã; lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Pleiku và hơn 60 cử tri 3 phường, xã: Chi Lăng, Trà Bá và Ia Kênh.

Tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười (Chuyên đề) và Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
 image003.jpg
Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo kết quả các Kỳ họp HĐND tỉnh

Các kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề bảo vệ môi trường; chủ trương, tiến độ làm đường Nguyễn Chí Thanh; chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi thôn, làng, TDP; về quản lý bảo vệ rừng,… Đại diện lãnh đạo UBND phường Chi Lăng, phường Trà Bá, xã Ia Kênh, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Pleiku, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku đã tiếp nhận và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải đáp theo thẩm quyền. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bên cạnh việc tiếp thu ghi nhận, các ý kiến, kiến nghị cử tri, ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã trao đổi và làm rõ các nội dung liên quan đến các kiến nghị. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, địa phương nhanh chóng giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của mình để đảm bảo an toàn, an sinh của người dân trên địa bàn, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân./.
Hà Nguyễn
 

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND 03 cấp sau Kỳ họp thứ Chín – HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

10/01/2023
Sáng ngày 10/01/2023 tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu HĐND thành phố Pleiku tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND 03 cấp sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. 

 
image001-(2).jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Võ Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND thành phố Pleiku; các đại biểu HĐND phường, xã; lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Pleiku và hơn 60 cử tri 3 phường, xã: Chi Lăng, Trà Bá và Ia Kênh.

Tại buổi tiếp xúc, ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười (Chuyên đề) và Kỳ họp thứ Mười một (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
 image003.jpg
Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo kết quả các Kỳ họp HĐND tỉnh

Các kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề bảo vệ môi trường; chủ trương, tiến độ làm đường Nguyễn Chí Thanh; chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi thôn, làng, TDP; về quản lý bảo vệ rừng,… Đại diện lãnh đạo UBND phường Chi Lăng, phường Trà Bá, xã Ia Kênh, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Pleiku, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku đã tiếp nhận và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải đáp theo thẩm quyền. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bên cạnh việc tiếp thu ghi nhận, các ý kiến, kiến nghị cử tri, ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã trao đổi và làm rõ các nội dung liên quan đến các kiến nghị. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, địa phương nhanh chóng giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của mình để đảm bảo an toàn, an sinh của người dân trên địa bàn, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân./.
Hà Nguyễn