> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Họp báo tuyên truyền Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII

Họp báo tuyên truyền Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII

28/11/2022
Ngày 28/11/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026,  dự buổi họp báo có bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo tuyên truyền về Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 07 - 09/12/2022 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 03 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình gồm: Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XII năm 2023; dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”; dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Gia Lai.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét 30 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Nghị quyết đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2023; Nghị quyết quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025...
 
 IMG_2917.JPG
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp để cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi. Đồng thời, tập trung đưa tin, phản ánh các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp, các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp cung cấp tài liệu, văn bản, thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền về Kỳ họp./.
Hà Nguyễn

Họp báo tuyên truyền Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII

28/11/2022
Ngày 28/11/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021 – 2026,  dự buổi họp báo có bà Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo tuyên truyền về Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 07 - 09/12/2022 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 03 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình gồm: Dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XII năm 2023; dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”; dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Gia Lai.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét 30 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết đề nghị phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Nghị quyết đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2023; Nghị quyết quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025...
 
 IMG_2917.JPG
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vũ Tiến Anh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp để cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi. Đồng thời, tập trung đưa tin, phản ánh các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp, các hoạt động diễn ra tại Kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp cung cấp tài liệu, văn bản, thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền về Kỳ họp./.
Hà Nguyễn