> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Huyện Đức cơ, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và thành viên UBND huyện

Huyện Đức cơ, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và thành viên UBND huyện

02/08/2013
Trong 2 ngày 30, 31/7/2013, HĐND huyện Đức Cơ đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, tham dự kỳ họp có 32 đại biểu HĐND huyện và các đại biểu đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện. Ông Rah Lan Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự kỳ họp.
Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Phạm Văn Cường, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Phạm Thế Dũng; đồng thời, bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Võ Sỹ Bình, Chánh Thanh tra huyện.
Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe thường trực UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó: trong 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt khá so với kế hoạch, diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 17.733 ha, đạt 96,5% kế hoạch; giá trị sản xuất 5.361 triệu đồng, bằng 120,9% kế hoạch so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 153.686 triệu đồng, đạt 59,4% kế hoạch giao; tổng chi ngân sách 125.263 triệu đồng, đạt 51,3% kế hoạch; cơ sở, vật chất cho ngành giáo dục - đào tạo được quan tâm, kết quả thi tốt nghiệp hệ THPT đạt 97,8%, hệ giáo dục thường xuyên 70,1%; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai kịp thời…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sản xuất vụ đông xuân bị chi phối do hạn hán đã làm 120,2 ha lúa bị mất trắng; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chưa được chính quyền các xã quan tâm đúng mức; tình trạng người dân xâm canh trên đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn triệt để; thu ngân sách một số xã đạt thấp…
HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo đúng quy trình, mục đích, nguyên tắc. Người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Ông Rah Lan Hiăng - Chủ tịch HĐND huyện với 26 phiếu, đạt 81,25%. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Trần Trọng Long - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có 18 phiếu, chiếm 56,3%. Ông Rah Lan Ngoan ­- Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự huyện không có phiếu tín nhiệm thấp.
Các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 4 tờ trình do UBND huyện trình tại kỳ họp gồm tờ trình về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2013; tờ trình về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2012; tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.
 
THU TRANG

Huyện Đức cơ, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và thành viên UBND huyện

02/08/2013
Trong 2 ngày 30, 31/7/2013, HĐND huyện Đức Cơ đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, tham dự kỳ họp có 32 đại biểu HĐND huyện và các đại biểu đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện. Ông Rah Lan Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự kỳ họp.
Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Phạm Văn Cường, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Phạm Thế Dũng; đồng thời, bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Võ Sỹ Bình, Chánh Thanh tra huyện.
Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe thường trực UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó: trong 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt khá so với kế hoạch, diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 17.733 ha, đạt 96,5% kế hoạch; giá trị sản xuất 5.361 triệu đồng, bằng 120,9% kế hoạch so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 153.686 triệu đồng, đạt 59,4% kế hoạch giao; tổng chi ngân sách 125.263 triệu đồng, đạt 51,3% kế hoạch; cơ sở, vật chất cho ngành giáo dục - đào tạo được quan tâm, kết quả thi tốt nghiệp hệ THPT đạt 97,8%, hệ giáo dục thường xuyên 70,1%; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai kịp thời…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sản xuất vụ đông xuân bị chi phối do hạn hán đã làm 120,2 ha lúa bị mất trắng; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chưa được chính quyền các xã quan tâm đúng mức; tình trạng người dân xâm canh trên đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn triệt để; thu ngân sách một số xã đạt thấp…
HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo đúng quy trình, mục đích, nguyên tắc. Người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Ông Rah Lan Hiăng - Chủ tịch HĐND huyện với 26 phiếu, đạt 81,25%. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Trần Trọng Long - Ủy viên UBND huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có 18 phiếu, chiếm 56,3%. Ông Rah Lan Ngoan ­- Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự huyện không có phiếu tín nhiệm thấp.
Các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 4 tờ trình do UBND huyện trình tại kỳ họp gồm tờ trình về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2013; tờ trình về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2012; tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.
 
THU TRANG