> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Huyện Ia Grai tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 đạt khá

Huyện Ia Grai tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 đạt khá

02/08/2013
Trong 2 ngày 30 - 31/7, HĐND huyện Ia Grai khoá XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 6.
Kỳ họp thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.309,08 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2012. Tổng diện tích gieo trồng đạt 101% KH năm, tăng 1,4% so với vụ trước. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.392 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước là 253.109 triệu đồng, đạt 85% KH tỉnh giao và 78% KH HĐND huyện giao; chi ngân sách 132.817 triệu đồng, đạt 45% KH tỉnh giao, 41% KH HĐND huyện giao. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ nhưng đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện, như tổng giá trị sản xuất đạt 1.309,08/6.323 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2012 nhưng chỉ đạt 20,7% chỉ tiêu KH; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện, xã là 50.334 triệu đồng, đạt 44%; giải ngân vốn đầu tư XDCB chậm, tính đến ngày 10/6/2013, giá trị khối lượng thực hiện của 45 công trình đạt 26.225 triệu đồng, bằng 39,46% KH, giải ngân được 5.357 triệu đồng, bằng 8,06% KH.
Trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND bầu. Kết quả: Người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Ông Thái Hồng Minh - Trưởng ban KT-XH HĐND huyện với 30 phiếu, đạt 78,94%. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện có 10 phiếu, chiếm 26,31%. Có hai người không có tín nhiệm thấp là ông Ưng Quang Cân - Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Hoàng Trung Thông - UV UBND huyện, Chỉ huy trưởng BCH QS huyện.
Hương Lan

Huyện Ia Grai tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 đạt khá

02/08/2013
Trong 2 ngày 30 - 31/7, HĐND huyện Ia Grai khoá XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 6.
Kỳ họp thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.309,08 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2012. Tổng diện tích gieo trồng đạt 101% KH năm, tăng 1,4% so với vụ trước. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.392 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước là 253.109 triệu đồng, đạt 85% KH tỉnh giao và 78% KH HĐND huyện giao; chi ngân sách 132.817 triệu đồng, đạt 45% KH tỉnh giao, 41% KH HĐND huyện giao. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ nhưng đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện, như tổng giá trị sản xuất đạt 1.309,08/6.323 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ 2012 nhưng chỉ đạt 20,7% chỉ tiêu KH; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện, xã là 50.334 triệu đồng, đạt 44%; giải ngân vốn đầu tư XDCB chậm, tính đến ngày 10/6/2013, giá trị khối lượng thực hiện của 45 công trình đạt 26.225 triệu đồng, bằng 39,46% KH, giải ngân được 5.357 triệu đồng, bằng 8,06% KH.
Trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND bầu. Kết quả: Người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Ông Thái Hồng Minh - Trưởng ban KT-XH HĐND huyện với 30 phiếu, đạt 78,94%. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện có 10 phiếu, chiếm 26,31%. Có hai người không có tín nhiệm thấp là ông Ưng Quang Cân - Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Hoàng Trung Thông - UV UBND huyện, Chỉ huy trưởng BCH QS huyện.
Hương Lan