> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Huyện Mang Yang - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt 70% kế hoạch

Huyện Mang Yang - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt 70% kế hoạch

26/07/2013
Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Mang Yang được tổ chức tại Hội trường UBND huyện từ ngày 23, 24/7/2013. Tham dự kỳ họp có 27/31 vị đại biểu HĐND huyện, tổ Đại biểu HĐND tỉnh và 47 đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện. Ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham dự Kỳ họp.
Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, báo cáo của các ngành Tòa án, Viện kiểm sát, báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND huyện, qua 1,5 ngày làm việc, kỳ họp đã tập trung thảo luận, chất vấn và biểu quyết về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2013: Diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân được 1.241,5 ha, đạt 93,7% KH; tiến độ gieo trồng vụ Mùa tính đến ngày 30/6/2013 được 9.013,2 ha, đạt 91,9% KH năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 139.497, 27 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch
Các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất dạy và học được triển khai đồng bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ giáo viên giỏi và học sinh giỏi được duy trì, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THCS đạt 100%. Toàn huyện có 04 trường được công nhận đạt Chuẩn quốc gia. Công tác chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, dạy nghề đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo. Chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân từng bước được nâng lên.
Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa đá, lốc xoáy xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tình hình lấn chiếm đất rừng trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, một số vụ việc tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép còn diễn ra. Công tác duy trì sỹ số tại các trường vùng sâu, vùng xa chưa được đảm bảo, tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học còn xảy ra. Mặc dù bộ khung hoạt động FULRO lợi dụng tà đạo “Hà mòn” đã bị xóa bỏ nhưng hiện tại vẫn còn một số đối tượng lẩn trốn, lánh mặt chưa về trình diện chính quyền địa phương; tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, phạm pháp về kinh tế có chiều hướng gia tăng. Tình trạng nghi ngờ “thuốc thư” trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn âm ỉ làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012 với tổng thu ngân sách: 283.656,48 triệu đồng; tổng chi ngân sách: 281.756,69 triệu đồng; kết dư ngân sách: 1.899,79 triệu đồng.
Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Tha - Trưởng ban KT-XH HĐND huyện với 22 phiếu tín nhiệm cao, đạt 81,48 và 05 phiếu tín nhiệm, đạt 18,52%, không có phiếu tín nhiệm thấp. Có 02  người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Hoàng Y Bế - Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Minh - UV UBND huyện, đều có 10 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 37,04%.
Hương Lan

Huyện Mang Yang - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt 70% kế hoạch

26/07/2013
Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Mang Yang được tổ chức tại Hội trường UBND huyện từ ngày 23, 24/7/2013. Tham dự kỳ họp có 27/31 vị đại biểu HĐND huyện, tổ Đại biểu HĐND tỉnh và 47 đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ban của huyện. Ông Đinh Duy Vượt - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham dự Kỳ họp.
Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, báo cáo của các ngành Tòa án, Viện kiểm sát, báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND huyện, qua 1,5 ngày làm việc, kỳ họp đã tập trung thảo luận, chất vấn và biểu quyết về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2013: Diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân được 1.241,5 ha, đạt 93,7% KH; tiến độ gieo trồng vụ Mùa tính đến ngày 30/6/2013 được 9.013,2 ha, đạt 91,9% KH năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 139.497, 27 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch
Các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất dạy và học được triển khai đồng bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ giáo viên giỏi và học sinh giỏi được duy trì, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THCS đạt 100%. Toàn huyện có 04 trường được công nhận đạt Chuẩn quốc gia. Công tác chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, dạy nghề đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo. Chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân từng bước được nâng lên.
Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa đá, lốc xoáy xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tình hình lấn chiếm đất rừng trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, một số vụ việc tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép còn diễn ra. Công tác duy trì sỹ số tại các trường vùng sâu, vùng xa chưa được đảm bảo, tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học còn xảy ra. Mặc dù bộ khung hoạt động FULRO lợi dụng tà đạo “Hà mòn” đã bị xóa bỏ nhưng hiện tại vẫn còn một số đối tượng lẩn trốn, lánh mặt chưa về trình diện chính quyền địa phương; tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, phạm pháp về kinh tế có chiều hướng gia tăng. Tình trạng nghi ngờ “thuốc thư” trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn âm ỉ làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012 với tổng thu ngân sách: 283.656,48 triệu đồng; tổng chi ngân sách: 281.756,69 triệu đồng; kết dư ngân sách: 1.899,79 triệu đồng.
Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Tha - Trưởng ban KT-XH HĐND huyện với 22 phiếu tín nhiệm cao, đạt 81,48 và 05 phiếu tín nhiệm, đạt 18,52%, không có phiếu tín nhiệm thấp. Có 02  người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Hoàng Y Bế - Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Trần Văn Minh - UV UBND huyện, đều có 10 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 37,04%.
Hương Lan