> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > IaGrai với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

IaGrai với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

05/07/2013
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trong tình hình mới, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai, tệ nạn xã hội. Tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; không để xảy ra đột biến về trật tự an toàn xã hội.
Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo cho xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành cho 130 đại biểu, là cán bộ chủ chốt các phòng ban của huyện, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng công an các xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị  phổ biến pháp luật cho gần 6.500 người tham gia..
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật An toàn giao thông đường bộ ở các trường học trên địa bàn huyện, cụm xã, thôn làng trên địa bàn huyện. Đã tổ chức tuyên truyền cho 7.950 người. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục mà trong những năm qua công tác đảm bảo an ninh trật tự đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn, làng, tạo được niền tin của nhân dân.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” lấy lực lượng công an làm tổ trưởng tổ an ninh tại các thôn, làng, là hạt nhân để xây dựng các tổ tự quản. Hoạt động của các tổ tự quản bước đầu được nhân dân đánh giá có hiệu quả.
Việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu của công dân theo đúng quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2015 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý việc tạm trú tạm vắng theo đúng Luật cư trú năm 2006. Nhìn chung các địa phương đã thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, cấp giấy chuyển đi, cấp sổ hộ khẩu, cấp sổ tạm vắng đảm bảo đúng quy định.
Tuy nhiên, qua đợt giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện vừa qua cho thấy còn nhiều vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đó là việc UBND xã Ia Khai để một bộ phận dân di cư tự do đến cư trú trong phần đất được tỉnh giao cho BQL dự án thủy điện Sê san 3A quản lý, xây dựng công trình (khu lán trại cho công nhân). Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát rừng làm nương rẫy, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn trong thời gian qua.
Một bộ phận người dân khi tham gia giao thông không tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, điều khiển xe trong tình trạng say rượu bia, vi phạm tốc độ, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; chở quá người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường vắng cảnh sát giao thông; tình trạng kiểm điểm, xử lý người vi trật tự an toàn giao thông ở các xã, thị trấn chưa nghiêm .Việc quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch còn lỏng lẻo, tình trạng nhóm họp chợ trái phép còn phổ biến (tại ngã ba vào UBND xã Ia Tô, ngã ba cây cầy xã Ia Tô, Chợ dân sinh 705 của xã Ia Krăi, khu vực làng Lân của xã Ia O, ngã ba Làng Yăng Blo xã Ia Khai), đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Tinh thần tố giác tội phạm của một bộ phận người dân chưa cao còn ngại va chạm, sợ đối tượng trả thù; công tác phối kết hợp giữa UBND xã với các đoàn thể thiếu chặt chẽ nên kết quả đạt được còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ nhưng số người bị thương, số người chết trong các tại nạn giao thông của năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 đều tăng hơn so với cùng kỳ.
Để làm công tác, ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai đã kiến nghị một số giải pháp. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là:
Tăng cường và thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, gắn với việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền địa phương đối với công tác đảm bảo an ninh trật tư nói chung, ở địa bàn nông thôn nói riêng. Chú trọng công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung củng cố, kiện toàn và tăng cường về tổ chức và hoạt động của các lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tư như thành lập các tổ tự quản; phát huy vai trò, tích cực và huy động được sự tham gia của các lực lượng quần chúng trong công tác vệ an ninh trật tư ở từng địa phương.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng quản lý địa bàn, quản lý dân cư. Phát huy và đề cao trách nhiệm, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an. Kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý địa bàn, công tác phối kết hợp, tuần tra kiểm soát… cho các lực lượng công an cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 
          Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và tấn công trấn áp các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện quản lý, giáo dục các đối tượng./.
          Q.Vinh

IaGrai với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

05/07/2013
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trong tình hình mới, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai, tệ nạn xã hội. Tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen; không để xảy ra đột biến về trật tự an toàn xã hội.
Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo cho xây dựng Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII ban hành cho 130 đại biểu, là cán bộ chủ chốt các phòng ban của huyện, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng công an các xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị  phổ biến pháp luật cho gần 6.500 người tham gia..
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật An toàn giao thông đường bộ ở các trường học trên địa bàn huyện, cụm xã, thôn làng trên địa bàn huyện. Đã tổ chức tuyên truyền cho 7.950 người. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục mà trong những năm qua công tác đảm bảo an ninh trật tự đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn, làng, tạo được niền tin của nhân dân.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” lấy lực lượng công an làm tổ trưởng tổ an ninh tại các thôn, làng, là hạt nhân để xây dựng các tổ tự quản. Hoạt động của các tổ tự quản bước đầu được nhân dân đánh giá có hiệu quả.
Việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu của công dân theo đúng quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2015 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, quản lý việc tạm trú tạm vắng theo đúng Luật cư trú năm 2006. Nhìn chung các địa phương đã thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, cấp giấy chuyển đi, cấp sổ hộ khẩu, cấp sổ tạm vắng đảm bảo đúng quy định.
Tuy nhiên, qua đợt giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện vừa qua cho thấy còn nhiều vấn đề đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đó là việc UBND xã Ia Khai để một bộ phận dân di cư tự do đến cư trú trong phần đất được tỉnh giao cho BQL dự án thủy điện Sê san 3A quản lý, xây dựng công trình (khu lán trại cho công nhân). Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát rừng làm nương rẫy, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn trong thời gian qua.
Một bộ phận người dân khi tham gia giao thông không tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, điều khiển xe trong tình trạng say rượu bia, vi phạm tốc độ, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; chở quá người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường vắng cảnh sát giao thông; tình trạng kiểm điểm, xử lý người vi trật tự an toàn giao thông ở các xã, thị trấn chưa nghiêm .Việc quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch còn lỏng lẻo, tình trạng nhóm họp chợ trái phép còn phổ biến (tại ngã ba vào UBND xã Ia Tô, ngã ba cây cầy xã Ia Tô, Chợ dân sinh 705 của xã Ia Krăi, khu vực làng Lân của xã Ia O, ngã ba Làng Yăng Blo xã Ia Khai), đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Tinh thần tố giác tội phạm của một bộ phận người dân chưa cao còn ngại va chạm, sợ đối tượng trả thù; công tác phối kết hợp giữa UBND xã với các đoàn thể thiếu chặt chẽ nên kết quả đạt được còn nhiều hạn chế. Mặc dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ nhưng số người bị thương, số người chết trong các tại nạn giao thông của năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013 đều tăng hơn so với cùng kỳ.
Để làm công tác, ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai đã kiến nghị một số giải pháp. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là:
Tăng cường và thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, gắn với việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền địa phương đối với công tác đảm bảo an ninh trật tư nói chung, ở địa bàn nông thôn nói riêng. Chú trọng công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung củng cố, kiện toàn và tăng cường về tổ chức và hoạt động của các lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tư như thành lập các tổ tự quản; phát huy vai trò, tích cực và huy động được sự tham gia của các lực lượng quần chúng trong công tác vệ an ninh trật tư ở từng địa phương.
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng quản lý địa bàn, quản lý dân cư. Phát huy và đề cao trách nhiệm, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an. Kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý địa bàn, công tác phối kết hợp, tuần tra kiểm soát… cho các lực lượng công an cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 
          Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và tấn công trấn áp các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện quản lý, giáo dục các đối tượng./.
          Q.Vinh