> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Khai mạc Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nh

Khai mạc Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

06/03/2022
Chiều 06/3/2022, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Tham dự và chủ trì Hội nghị có các ông, bà: Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội; Lương Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng; Huỳnh Thuý Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định. 

Đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự hội nghị, cùng đi có Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
 
z3235904036842_eb9aa574dcc1fd5994f4e96b3fc130fb.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tham gia thảo luận với 03 vấn đề: Kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp Thường trực HĐND cấp tỉnh về các vấn đề giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp; Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND.
 
z3235939434771_cf1b5051ad0650c63e39ef79a50cd2e0.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh sẽ trao đổi, tham luận các nội dung nêu trên, trong đó phân tích làm rõ các kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng quyết định chính sách phát triển kinh tế xã hội, quyết định chủ trương và hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời Thường trực HĐND các tỉnh cũng có những kiến nghị đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định trong tổ chức, hoạt động HĐND, bộ máy tham mưu giúp việc HĐND các cấp./.
Nguyễn Hà

Khai mạc Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

06/03/2022
Chiều 06/3/2022, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Tham dự và chủ trì Hội nghị có các ông, bà: Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội; Lương Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng; Huỳnh Thuý Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định. 

Đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự hội nghị, cùng đi có Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
 
z3235904036842_eb9aa574dcc1fd5994f4e96b3fc130fb.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tham gia thảo luận với 03 vấn đề: Kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp Thường trực HĐND cấp tỉnh về các vấn đề giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp; Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND.
 
z3235939434771_cf1b5051ad0650c63e39ef79a50cd2e0.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh sẽ trao đổi, tham luận các nội dung nêu trên, trong đó phân tích làm rõ các kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập, tồn tại, hạn chế và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng quyết định chính sách phát triển kinh tế xã hội, quyết định chủ trương và hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời Thường trực HĐND các tỉnh cũng có những kiến nghị đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện các quy định trong tổ chức, hoạt động HĐND, bộ máy tham mưu giúp việc HĐND các cấp./.
Nguyễn Hà