> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Pleiku khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016)

Khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Pleiku khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016)

23/07/2013
Sáng 23/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Pleiku khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016) khai mạc kỳ họp thứ năm. Tham dự kỳ họp có 38/39 đại biểu HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện các ngành, đoàn thể và Thường trực HĐND 14 phường và 9 xã trên địa bàn.
Trong phiên khai mạc, Kỳ họp tiến hành xem xét, đánh giá tình hoạt động của HĐND thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn nhưng kinh tế thành phố vẫn đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.440 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 281,8 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch tỉnh giao và 43,6% kế hoạch Nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Đã triển khai thi công hoàn thành 22 công trình, đang triển khai thi công 36 công trình, giá trị thực hiện 57,9 tỷ đồng, đạt 45,6% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và triển khai tích cực, trong 6 tháng đầu năm 2013, đã hoàn thành 15 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí của 9 xã lên 121/171 tiêu chí. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị ngày càng được quan tâm, đi vào nền nếp. Duy trì ổn định và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội bảo đảm.
Song bên cạnh đó thành phố cũng có một số khó khăn như: Việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn lúng túng trong cách làm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; thu ngân sách khó khăn; công tác quản lý giáo dục - đào tạo, nhất là quản lý dạy thêm và học thêm hiệu quả chưa cao. Tai nạn, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.
Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố được tiến hành trong 3 ngày (23,24 và 25-7) sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Đồng thời, dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của lãnh đạo UBND  thành phố về những vấn đề mà cử tri và HĐND quan tâm./.
                                                                            
                                                                                      Tin, ảnh: Q.Vinh

Khai mạc kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Pleiku khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016)

23/07/2013
Sáng 23/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Pleiku khóa X (nhiệm kỳ 2011-2016) khai mạc kỳ họp thứ năm. Tham dự kỳ họp có 38/39 đại biểu HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện các ngành, đoàn thể và Thường trực HĐND 14 phường và 9 xã trên địa bàn.
Trong phiên khai mạc, Kỳ họp tiến hành xem xét, đánh giá tình hoạt động của HĐND thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn nhưng kinh tế thành phố vẫn đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.440 tỷ đồng, đạt 50,3% kế hoạch, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 7.225 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 281,8 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch tỉnh giao và 43,6% kế hoạch Nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Đã triển khai thi công hoàn thành 22 công trình, đang triển khai thi công 36 công trình, giá trị thực hiện 57,9 tỷ đồng, đạt 45,6% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và triển khai tích cực, trong 6 tháng đầu năm 2013, đã hoàn thành 15 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí của 9 xã lên 121/171 tiêu chí. Công tác quy hoạch và quản lý đô thị ngày càng được quan tâm, đi vào nền nếp. Duy trì ổn định và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội bảo đảm.
Song bên cạnh đó thành phố cũng có một số khó khăn như: Việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn lúng túng trong cách làm; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; thu ngân sách khó khăn; công tác quản lý giáo dục - đào tạo, nhất là quản lý dạy thêm và học thêm hiệu quả chưa cao. Tai nạn, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.
Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố được tiến hành trong 3 ngày (23,24 và 25-7) sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Đồng thời, dành nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình của lãnh đạo UBND  thành phố về những vấn đề mà cử tri và HĐND quan tâm./.
                                                                            
                                                                                      Tin, ảnh: Q.Vinh