> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Khảo sát việc sử dụng lao động người dân tộc thiểu số tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ

Khảo sát việc sử dụng lao động người dân tộc thiểu số tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku

14/09/2022
Ngày 12-9, đoàn khảo sát do bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã khảo sát trực tiếp tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku (huyện Kbang) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị hiện có 26 người. Nhiệm vụ của đơn vị là trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển rừng trồng gỗ; khai thác chế biến và tiêu thụ lâm sản; kinh doanh vật tư nông-lâm nghiệp, các mặt hàng nông sản và dịch vụ sản xuất nông-lâm nghiệp; xây dựng, tư vấn và chuyển giao mô hình ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp… Đơn vị được giao quản lý, sử dụng hơn 9.200 ha rừng và đất rừng, thuộc 19 tiểu khu. Công ty đã thực hiện hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định.
 
Tuy nhiên, do trình độ, năng lực lao động dân tộc thiểu số tại chỗ còn hạn chế; bên cạnh đó áp lực công việc bảo vệ rừng lớn, chế độ đãi ngộ lại chưa tương xứng nên việc tuyển dụng lao động làm công tác quản lý bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 31-7-2022, số lao động là người dân tộc thiểu số của đơn vị chỉ có 7 người. Đại diện đơn vị cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng cho các công ty lên 400 ngàn đồng/ha; đưa ngành nghề quản lý bảo vệ rừng vào nhóm độc hại, nguy hiểm.
 
Kết luận tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Công ty. Đoàn sẽ tổng hợp, trình lên Thường trực HĐND tỉnh xem xét trong thời gian tới, giúp đơn vị có kinh phí hoạt động hàng năm, tạo điều kiện trong việc tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số địa phương, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
 Theo baogialai.com.vn

Khảo sát việc sử dụng lao động người dân tộc thiểu số tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku

14/09/2022
Ngày 12-9, đoàn khảo sát do bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã khảo sát trực tiếp tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku (huyện Kbang) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.
 
image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku báo cáo về cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị hiện có 26 người. Nhiệm vụ của đơn vị là trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển rừng trồng gỗ; khai thác chế biến và tiêu thụ lâm sản; kinh doanh vật tư nông-lâm nghiệp, các mặt hàng nông sản và dịch vụ sản xuất nông-lâm nghiệp; xây dựng, tư vấn và chuyển giao mô hình ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp… Đơn vị được giao quản lý, sử dụng hơn 9.200 ha rừng và đất rừng, thuộc 19 tiểu khu. Công ty đã thực hiện hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định.
 
Tuy nhiên, do trình độ, năng lực lao động dân tộc thiểu số tại chỗ còn hạn chế; bên cạnh đó áp lực công việc bảo vệ rừng lớn, chế độ đãi ngộ lại chưa tương xứng nên việc tuyển dụng lao động làm công tác quản lý bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 31-7-2022, số lao động là người dân tộc thiểu số của đơn vị chỉ có 7 người. Đại diện đơn vị cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng cho các công ty lên 400 ngàn đồng/ha; đưa ngành nghề quản lý bảo vệ rừng vào nhóm độc hại, nguy hiểm.
 
Kết luận tại buổi làm việc, bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Công ty. Đoàn sẽ tổng hợp, trình lên Thường trực HĐND tỉnh xem xét trong thời gian tới, giúp đơn vị có kinh phí hoạt động hàng năm, tạo điều kiện trong việc tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số địa phương, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
 Theo baogialai.com.vn