> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013

Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013

06/08/2013
Sáu tháng đầu năm 2013, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp đã quán triệt tư tưởng Hồ chí Minh về thi đua yêu nước, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” đi đôi với việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
11 đơn vị trong Khối (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Gia Lai, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã) hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và Khối phát động, đã chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên CBCC nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp điều hành, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết nợ xấu, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 10,3%; thu ngân sách trên địa bàn 1.810 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ; thực hiện kịp thời chính sách miễn, giảm thuế và điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, triển khai một số gói tín dụng mới góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông, giải quyết việc làm được quan tâm; các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
 
khoi-thi-dua1.JPG

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2013 còn chưa thường xuyên, phong trào thi đua có nơi, có lúc chưa đều khắp, việc nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến còn hạn chế, một số đơn vị mới chỉ dừng ở việc phát động phong trào thi đua, chưa tổ chức đánh giá, đề xuất tuyên dương, khen thưởng xứng đáng để động viên cán bộ, công chức đạt thành tích trong các phong trào thi đua. Trên cơ sở các kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, các cơ quan trong Khối đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2013 và dự kiến thời gian, các môn thi đấu Hội thao Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp trong thời gian tới.
Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng UBND tỉnh (dơn vị nhất Khối thi đua) và các đơn vị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ và Cục Thuế tỉnh là các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012./.                                                                                                                        
 
                                                                        Tin, ảnh: Q. Vinh

Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013

06/08/2013
Sáu tháng đầu năm 2013, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp đã quán triệt tư tưởng Hồ chí Minh về thi đua yêu nước, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” đi đôi với việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
11 đơn vị trong Khối (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Gia Lai, Cục Thống kê, Liên minh Hợp tác xã) hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và Khối phát động, đã chủ động tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên CBCC nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp điều hành, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết nợ xấu, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 10,3%; thu ngân sách trên địa bàn 1.810 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ; thực hiện kịp thời chính sách miễn, giảm thuế và điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, triển khai một số gói tín dụng mới góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông, giải quyết việc làm được quan tâm; các vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
 
khoi-thi-dua1.JPG

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2013 còn chưa thường xuyên, phong trào thi đua có nơi, có lúc chưa đều khắp, việc nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến còn hạn chế, một số đơn vị mới chỉ dừng ở việc phát động phong trào thi đua, chưa tổ chức đánh giá, đề xuất tuyên dương, khen thưởng xứng đáng để động viên cán bộ, công chức đạt thành tích trong các phong trào thi đua. Trên cơ sở các kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, các cơ quan trong Khối đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2013 và dự kiến thời gian, các môn thi đấu Hội thao Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp trong thời gian tới.
Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng UBND tỉnh (dơn vị nhất Khối thi đua) và các đơn vị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ và Cục Thuế tỉnh là các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012./.                                                                                                                        
 
                                                                        Tin, ảnh: Q. Vinh