> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Krông Pa thông qua 7 nghị quyết

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Krông Pa thông qua 7 nghị quyết

31/07/2013
Từ 24 - 25/ 07/ 2013, HĐND huyện Krông Pa huyện khoá X đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8. Tham dự kỳ họp có thường trực Huyện uỷ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, Thường trực HĐND - UBND, TT.UBMT huyện và 34/36 vị đại biểu HĐND huyện khoá X, đại biểu là khách mời đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương, Thường trực HĐND các xã và thị trấn, đại diện cử tri các xã, thị trấn. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 07 nghị quyết.
HĐND huyện tiến hành cho thôi làm đại biểu HĐND huyện đối với Ông Trần Minh Trường nguyên trưởng Công an huyện do chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện, cho miễn nhiệm hai Uỷ viên UBND huyện khoá X đối với các Ông: Trần Minh Trường nguyên trưởng Công an huyện, Uỷ viên UBND huyện và Ông Nguyễn Như Trình nguyên Phó chủ tịch UBND huyện khoá X lý do luân chuyển công tác; bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an huyện. Đặc biệt kỳ họp thứ tám HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ chức vụ do HĐND nhân dân huyện bầu. Kết quả, có hai người cùng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Ksor Pớh - Chủ tịch HĐND huyện và ông Phan Công Lục - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đều được 23 phiếu, đạt 65,71%. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Trần Quang Hiển - Thành viên UBND, Chánh Thanh tra huyện 14 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 40%.
Trên cơ sở các báo cáo trình tại kỳ họp, báo cáo thuyết trình, báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND, kỳ họp đã thống nhất quyết nghị: Sáu tháng đầu năm 2013, huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2013. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng sang sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện đã triển khai gieo trồng với tổng diện tích 32.167 ha, đạt 81% KH và đạt 104,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong 06 tháng đầu năm được trên 63.369 triệu đồng, đạt 50,69% KH và đạt 99.5% so với cùng kỳ. Đến 30/6/2012, công tác xây dựng cơ bản đã thực hiện trên 45.821 triệu đồng, đạt 64,23% KH; Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện được 15.799 triệu đồng đạt 53,7% kế hoạch của Tỉnh và 51,6% Nghị quyết của HĐND huyện giao; Các chương trình mục tiêu quốc gia, các chế độ chính sách xã hội, các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, truyền thanh - truyền hình được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt. Tiến độ triển khai Chương trình 135, Quyết định 167/CP, Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Công  tác  quốc phòng- quân sự địa phương được tổ chức thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; Bộ máy chính quyền huyện- xã ngày càng được củng cố, tăng cường đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác khuyến nông, khuyến lâm chưa có chiều hướng nhân rộng. Hoạt động của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa mạnh. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm; tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản còn chậm. Công tác quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường còn nhiều hạn chế; Công tác quản lý bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao, việc phá rừng làm rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra ở các xã trong huyện. Công tác giáo dục chất lượng dạy và học còn chênh lệch giữa thị trấn và các xã; mạng lưới y tế cơ sở có phát triển nhưng chưa mạnh, chất lượng khám và điều trị bệnh ở tuyến xã chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, diễn biến khó lường, tội phạm có chiều hướng gia tăng, nạn trộm cắp tài sản công dân, tín dụng đen làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể còn hạn chế, chưa sát cơ sở. Tinh thần tự giác và phát huy nội lực của các cấp, các ngành và của nhân dân chưa được phát huy. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm, đơn thư khiếu kiện nhất là đơn thư vượt cấp còn diễn ra ở cơ sở. Sự phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành chưa tốt, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp.
Ngoài ra, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thong qua Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012; Nghị quyết về việc phân bổ vốn nguồn kết dư ngân sách năm 2012 và Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2013.
Hương Lan

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Krông Pa thông qua 7 nghị quyết

31/07/2013
Từ 24 - 25/ 07/ 2013, HĐND huyện Krông Pa huyện khoá X đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8. Tham dự kỳ họp có thường trực Huyện uỷ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, Thường trực HĐND - UBND, TT.UBMT huyện và 34/36 vị đại biểu HĐND huyện khoá X, đại biểu là khách mời đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương, Thường trực HĐND các xã và thị trấn, đại diện cử tri các xã, thị trấn. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 07 nghị quyết.
HĐND huyện tiến hành cho thôi làm đại biểu HĐND huyện đối với Ông Trần Minh Trường nguyên trưởng Công an huyện do chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện, cho miễn nhiệm hai Uỷ viên UBND huyện khoá X đối với các Ông: Trần Minh Trường nguyên trưởng Công an huyện, Uỷ viên UBND huyện và Ông Nguyễn Như Trình nguyên Phó chủ tịch UBND huyện khoá X lý do luân chuyển công tác; bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an huyện. Đặc biệt kỳ họp thứ tám HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ chức vụ do HĐND nhân dân huyện bầu. Kết quả, có hai người cùng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Ksor Pớh - Chủ tịch HĐND huyện và ông Phan Công Lục - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đều được 23 phiếu, đạt 65,71%. Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Trần Quang Hiển - Thành viên UBND, Chánh Thanh tra huyện 14 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 40%.
Trên cơ sở các báo cáo trình tại kỳ họp, báo cáo thuyết trình, báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND, kỳ họp đã thống nhất quyết nghị: Sáu tháng đầu năm 2013, huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2013. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng sang sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện đã triển khai gieo trồng với tổng diện tích 32.167 ha, đạt 81% KH và đạt 104,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong 06 tháng đầu năm được trên 63.369 triệu đồng, đạt 50,69% KH và đạt 99.5% so với cùng kỳ. Đến 30/6/2012, công tác xây dựng cơ bản đã thực hiện trên 45.821 triệu đồng, đạt 64,23% KH; Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện được 15.799 triệu đồng đạt 53,7% kế hoạch của Tỉnh và 51,6% Nghị quyết của HĐND huyện giao; Các chương trình mục tiêu quốc gia, các chế độ chính sách xã hội, các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, truyền thanh - truyền hình được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt. Tiến độ triển khai Chương trình 135, Quyết định 167/CP, Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Công  tác  quốc phòng- quân sự địa phương được tổ chức thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; Bộ máy chính quyền huyện- xã ngày càng được củng cố, tăng cường đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác khuyến nông, khuyến lâm chưa có chiều hướng nhân rộng. Hoạt động của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa mạnh. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm; tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản còn chậm. Công tác quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường còn nhiều hạn chế; Công tác quản lý bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao, việc phá rừng làm rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra ở các xã trong huyện. Công tác giáo dục chất lượng dạy và học còn chênh lệch giữa thị trấn và các xã; mạng lưới y tế cơ sở có phát triển nhưng chưa mạnh, chất lượng khám và điều trị bệnh ở tuyến xã chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, diễn biến khó lường, tội phạm có chiều hướng gia tăng, nạn trộm cắp tài sản công dân, tín dụng đen làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể còn hạn chế, chưa sát cơ sở. Tinh thần tự giác và phát huy nội lực của các cấp, các ngành và của nhân dân chưa được phát huy. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm, đơn thư khiếu kiện nhất là đơn thư vượt cấp còn diễn ra ở cơ sở. Sự phối hợp hoạt động của các cấp, các ngành chưa tốt, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp.
Ngoài ra, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thong qua Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012; Nghị quyết về việc phân bổ vốn nguồn kết dư ngân sách năm 2012 và Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2013.
Hương Lan