> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 07 đến 09/12/2022

Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 07 đến 09/12/2022

11/10/2022
Sáng ngày 11/10/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 
quang-canh-(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị. 

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 07 đến 09/12/2022) tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng thời, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021; Báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2023-2025; đánh giá tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022…

Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 03 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và 39 tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình tổ chức kỳ họp cũng như công tác chuẩn bị để Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp./.

Hoàng Sơn

Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 07 đến 09/12/2022

11/10/2022
Sáng ngày 11/10/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 
quang-canh-(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị. 

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 07 đến 09/12/2022) tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng thời, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021; Báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2023-2025; đánh giá tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022…

Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua 03 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và 39 tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình tổ chức kỳ họp cũng như công tác chuẩn bị để Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp./.

Hoàng Sơn