> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII sẽ diễn ra vào ngày 28-12

Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII sẽ diễn ra vào ngày 28-12

23/12/2022
Ngày 23-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 
 
image001.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp. 
 
Cùng dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; các ông bà trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-12.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên yêu cầu: Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đề nghị các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kỳ họp diễn ra theo đúng thời gian, nội dung chương trình đã dự kiến.
Theo baogialai.com.vn

Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII sẽ diễn ra vào ngày 28-12

23/12/2022
Ngày 23-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 
 
image001.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp. 
 
Cùng dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; các ông bà trong Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-12.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên yêu cầu: Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề) sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đề nghị các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kỳ họp diễn ra theo đúng thời gian, nội dung chương trình đã dự kiến.
Theo baogialai.com.vn