> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ diễn ra

Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 07/4/2023

21/03/2023
Ngày 21/3/2023, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp 
 
Cùng dự họp có các đồng chí: Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo các cơ quan có liên quan.
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 07/4/2023 tại Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình tại kỳ họp để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo luật định; các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kỳ họp diễn ra theo đúng thời gian, nội dung chương trình đã dự kiến.
Hoàng Sơn

Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 07/4/2023

21/03/2023
Ngày 21/3/2023, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp 
 
Cùng dự họp có các đồng chí: Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo các cơ quan có liên quan.
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 07/4/2023 tại Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình tại kỳ họp để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo luật định; các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kỳ họp diễn ra theo đúng thời gian, nội dung chương trình đã dự kiến.
Hoàng Sơn