> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương và trồng cây tại Nhà bia HĐND, UBND cách mạng tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương và trồng cây tại Nhà bia HĐND, UBND cách mạng tỉnh

13/03/2022
Sáng 12-3, Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2022), Thường trực HĐND và UBND tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương và trồng cây tại Nhà bia di tích lịch sử HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh (làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang).
 
Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kbang.
  image001.jpg
Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia HĐND, UBND cách mạng tỉnh. 
 
Tại Nhà bia, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cán bộ, đảng viên đã từng công tác tại cơ quan HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
 image003.jpg
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cán bộ, đảng viên đã từng công tác tại cơ quan HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
Sau khi dâng hoa, dâng hương, các đại biểu tiến hành trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà bia.
 
Theo nội dung bia khắc: Phong trào Đồng khởi năm 1960 trên toàn miền Nam diễn ra thắng lợi, tỉnh Gia Lai đã hình thành nhiều vùng giải phóng và thành lập Ban tự quản các xã, thôn, làng-tiền thân của chính quyền cơ sở. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 thắng lợi. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Khu ủy 5 về việc thành lập cơ quan chính quyền các cấp, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức cuộc bầu cử HĐND cách mạng và UBND cách mạng 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) vào ngày 5-7-1968.
 
 image005.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (bìa trái); Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà bia HĐND, UBND cách mạng tỉnh.
 
Sau khi thành lập, cơ quan HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh đóng tại làng Đêsơlam, xã Krong, Khu 10 (nay là xã Krong, huyện Kbang); một số ban, ngành của tỉnh trước đây do Tỉnh ủy lãnh đạo, sau chuyển sang trực thuộc UBND cách mạng tỉnh như: Tài mậu, Sản xuất, Lương thực, Y tế, Giáo dục, An ninh và Giao bưu. Cuối năm 1970 và trong năm 1971, Mỹ, Ngụy mở nhiều cuộc chiến càn quét lớn, dài ngày vào vùng căn cứ cách mạng xã Krong, các cơ quan của UBND cách mạng tỉnh phải chuyển lên xã Kon Pne, Khu 1 để tránh địch; đầu năm 1972, chuyển về gần làng Tăng Lăng, xã Krong đến ngày giải phóng năm 1975.
 
Để tưởng nhớ, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước, HĐND và UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà bia di tích lịch sử HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai. Nhà bia được hoàn thành vào ngày 17-3-2021 (đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai). Công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 13.300 m2.
 Theo baogialai.com.vn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương và trồng cây tại Nhà bia HĐND, UBND cách mạng tỉnh

13/03/2022
Sáng 12-3, Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2022), Thường trực HĐND và UBND tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương và trồng cây tại Nhà bia di tích lịch sử HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh (làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang).
 
Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kbang.
  image001.jpg
Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia HĐND, UBND cách mạng tỉnh. 
 
Tại Nhà bia, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cán bộ, đảng viên đã từng công tác tại cơ quan HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
 image003.jpg
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cán bộ, đảng viên đã từng công tác tại cơ quan HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
Sau khi dâng hoa, dâng hương, các đại biểu tiến hành trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà bia.
 
Theo nội dung bia khắc: Phong trào Đồng khởi năm 1960 trên toàn miền Nam diễn ra thắng lợi, tỉnh Gia Lai đã hình thành nhiều vùng giải phóng và thành lập Ban tự quản các xã, thôn, làng-tiền thân của chính quyền cơ sở. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 thắng lợi. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Khu ủy 5 về việc thành lập cơ quan chính quyền các cấp, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức cuộc bầu cử HĐND cách mạng và UBND cách mạng 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) vào ngày 5-7-1968.
 
 image005.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông (bìa trái); Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà bia HĐND, UBND cách mạng tỉnh.
 
Sau khi thành lập, cơ quan HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh đóng tại làng Đêsơlam, xã Krong, Khu 10 (nay là xã Krong, huyện Kbang); một số ban, ngành của tỉnh trước đây do Tỉnh ủy lãnh đạo, sau chuyển sang trực thuộc UBND cách mạng tỉnh như: Tài mậu, Sản xuất, Lương thực, Y tế, Giáo dục, An ninh và Giao bưu. Cuối năm 1970 và trong năm 1971, Mỹ, Ngụy mở nhiều cuộc chiến càn quét lớn, dài ngày vào vùng căn cứ cách mạng xã Krong, các cơ quan của UBND cách mạng tỉnh phải chuyển lên xã Kon Pne, Khu 1 để tránh địch; đầu năm 1972, chuyển về gần làng Tăng Lăng, xã Krong đến ngày giải phóng năm 1975.
 
Để tưởng nhớ, khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước, HĐND và UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà bia di tích lịch sử HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai. Nhà bia được hoàn thành vào ngày 17-3-2021 (đúng dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai). Công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 13.300 m2.
 Theo baogialai.com.vn