> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Long trọng khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

Long trọng khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

29/06/2021
Sáng nay (29-6), tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai long trọng khai mạc kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) chủ trì kỳ họp.
Tham dự kỳ họp có các ông: Y Thanh Hà Niê Kdăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XV; Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI. Cùng dự còn có các đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
 image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XII là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của HĐND tỉnh và chính quyền tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng vừa tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đây là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và địa phương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công rất tốt đẹp. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, 71 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, 571 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.997 đại biểu HĐND cấp xã (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủy quyền để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng, gồm: Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền cấp tỉnh khóa 12 thuộc thẩm quyền, gồm: Chủ tịch, các phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu các trưởng ban, phó trưởng các ban của HĐND tỉnh; quyết định số lượng Ủy viên các ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); xem xét, quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII.

Chủ tịch HĐND tỉnh xác định: “Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới là hết sức nặng nề, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với trách nhiệm là chủ tọa kỳ họp, tôi mong rằng HĐND tỉnh khóa XII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tốt nhất những kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh của cả tập thể để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian đến”.  
 
 image003.jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên
tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) với sự tham gia của 71 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).
Theo baogialai.com.vn

Long trọng khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

29/06/2021
Sáng nay (29-6), tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), HĐND tỉnh Gia Lai long trọng khai mạc kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) chủ trì kỳ họp.
Tham dự kỳ họp có các ông: Y Thanh Hà Niê Kdăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XV; Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XI. Cùng dự còn có các đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
 image001.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XII là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của HĐND tỉnh và chính quyền tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng vừa tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đây là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và địa phương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công rất tốt đẹp. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, 71 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, 571 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.997 đại biểu HĐND cấp xã (nhiệm kỳ 2021-2026). Đây là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, ủy quyền để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng, gồm: Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền cấp tỉnh khóa 12 thuộc thẩm quyền, gồm: Chủ tịch, các phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu các trưởng ban, phó trưởng các ban của HĐND tỉnh; quyết định số lượng Ủy viên các ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); xem xét, quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XII.

Chủ tịch HĐND tỉnh xác định: “Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới là hết sức nặng nề, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với trách nhiệm là chủ tọa kỳ họp, tôi mong rằng HĐND tỉnh khóa XII sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tốt nhất những kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh của cả tập thể để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian đến”.  
 
 image003.jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên
tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) với sự tham gia của 71 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).
Theo baogialai.com.vn